Er du særligt sensitiv?

Fundamentet i Elaine N. Arons teori om HSP er sammenfattet i en såkaldt selvtest, bestående af 21 udsagn, som afkræver et ’sandt’ eller et ’falsk’. Det kræver blot, at man svarer bekræftende på 50 % af udsagnene, da Elaine N. Aron redegør for, at selvtestens 23 udsagn er indrettet således, at det oftest er et enten-eller for en testperson.

Enten svarer en person bekræftende til en overvejende del af udsagnene eller modsat afvisende, hvorfor tvivl er sjældent forekommende. Udsagnene er komponeret på baggrund af indre og ydre karakteristika, om adfærd, attitude og kropslige forhold, som skulle kendetegne det sensitive personlighedstræk, og disse karakteristika er fremkommet gennem timelange samtalestudier med 40 personer, samt i telefonsamtaler med yderligere 300 personer.

Tag selvtesten ved at klikke her