moden kvinde chatter med yngre kvinde via computeren
Apr 05 2020
5. april 2020

Cirkelsamtaler

  • 19:00
  • Online

Online udviklingsforløb for særligt sensitive – vi kalder det CIRKEL-samtaler.
Jer som særligt sensitive med jeres styrker og udfordringer: Vi ser på det I hver især gerne vil videre med – og inspirerer hinanden.

v/ psykolog Athina Delskov

BESKRIVELSE

Elaine Aron og andre forskere har fortalt os det: Når vi sensitive mennesker oplever et godt match med vores omgivelser, så folder vi os ud, som planten der endelig oplever, at der er det lys og den næring, den har brug for. I disse samtaler ser vi på magisk vis, hvordan dette virker i praksis.

I en lille gruppe sensitive på 4 deltagere og 1 fagperson får du mulighed for at dele det at være et særligt sensitivt menneske med fokus på det, der engagerer dig i dit liv. Vi har tidligere haft emnerne, ”Selvværd for særligt sensitive”, ”Sensitives styrker” og ”Dine drømme og længsler”. Det er vores erfaring, at det ikke er emnet, der er afgørende, men at man efterhånden tør åbne op og være sårbar.

Vi mødes i et online rum med healende nærvær, hvor du trygt kan være med alt det, du indeholder. Vi møder dig med indlevelse og accept. Du bestemmer selv, hvad du vil tale om. Du får respons og kan blive mere levende, komme videre med dig selv. Der er en klar struktur for mødet, den har vist sin styrke.

Inden vi mødes første gang, får du et oplæg med inspiration og spørgsmål, som kan støtte dig i din proces med at udforske det, der betyder noget for dig.

Her kan du læse en uddybende beskrivelse af vores intentioner for Cirkelsamtalerne:  https://hsp-foreningen.dk/forloeb-med-cirkelsamtaler/


HVEM KAN DELTAGE?

Forløbet henvender sig til særligt sensitive mennesker i alderen 18 år og opefter. Medlemmer af HSP foreningen har fortrinsret. Andre er også velkomne. Du skal se forløbet som en del af din udviklingsproces. Du må ikke være i akut krise, og du skal være så robust, at du har overskud og tålmodighed til at lytte til andre og interessere dig for andres problemstillinger.


TILMELDING

Du skriver ½ A4 side, hvor du fortæller lidt om dig selv. Dit navn, din alder, dit køn, din motivation for at deltage i et forløb. Hvad kalder denne mulighed på i dig? Hvis der er et bestemt tema, du er optaget af, så skriv det. Er du medlem af foreningen? Hvor lang tid har du vidst, at du er særligt sensitiv? Har du deltaget i foredrag, kurser, individuel rådgivning om det særligt sensitive personlighedstræk? Har du læst bøger om emnet?

Husk at oplyse dit mobilnummer, i tilfælde af, at vi får brug for at stille dig afklarende spørgsmål.

Du mailer teksten til kontakt@hsp-foreningen.dk snarest muligt, for at sikre dig en plads. Vi mailer tilbage, når der er 4 deltagere. Du betaler inden for 3 dage, og så er du deltager.


Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Athinas mobil 21 70 53 52. 

profil Athina Delskov

TID

Det foregår på søndage klokken 19-21:
5. april, 19. april, 3. maj og 17. maj

STED

Møderne foregår online via din egen PC. Vi bruger mediet Zoom, der kan downloades gratis. Du får et link og praktisk hjælp om nødvendigt.

PRIS

Der er tale om en introduktionspris. Som medlem af HSP foreningen betaler du 600 kr. for hele udviklingsforløbet. HSP foreningen har givet et tilskud på 150 kr. pr. gang. Hvis du ikke er medlem, er prisen 1200 kr. 

Der kan være emner, som du ønsker at få en dybere bearbejdning af undervejs. Som noget nyt åbner vi derfor for individuelle sessioner til nedsat pris: 600 kr. for 1 time. Individuelle sessioner er tilkøb til Cirkelsamtale-forløbet.

BETALING

Foreningen modtager bankoverførsel på konto: 8401 1150871