Reaktioner i forbindelse med arbejdsprøvning

skrevet af Heidi Maj Ardenscor

en mørkhåret kvinde kigger lidt genert

Modelfoto

Kære sagsbehandler

Jeg henvender mig til dig med dette brev for at bede dig om at møde mig, hvor jeg er i livet med den eventuelle problematik, jeg har og den jeg er som medmenneske. Du skal vide, at jeg ikke klynker, jeg er ikke her for at gøre dit liv surt eller bebyrde dig med min situation, men jeg er her som et medmenneske, der har brug for at du lytter til mig, imødekommer mig og hjælper mig hvis det er muligt. Du skal vide at det har krævet en hel del af mig at henvende mig til jer.

Jeg er HSP’er (Highly Sensitive Person). Jeg kunne bruge betegnelser som det Særligt Sensitive Personlighedstræk eller Højsensitiv men jeg har lært af erfaring, at jeg ikke bliver taget alvorligt hos sagsbehandlere og der bliver ikke lyttet, når jeg vil forklare hvad det indebærer at være særligt sensitiv.

Når jeg derimod siger HSP, bliver der lyttet og spurgt ind til det. Ofte bliver det sammenlignet med ADHD, ADD eller OCD, men nu hvor jeg har din opmærksomhed, så lad mig forklare det nærmere og slå det gerne op på nettet. Jeg har foldere om det fra HSP foreningen, som du gerne må få, jeg er næppe den eneste du kommer til at møde i dit erhverv og det vil også gavne dine kollegaer og ikke mindst dem der er HSP’ere.

Der står en masse om det og der er også en forening, som gerne står til rådighed med information. Se fx definitionen på personlighedstrækket her på deres hjemmeside.

HSP er ikke noget der kan eller skal fjernes med medicin eller samtaleterapi, det er ikke en sygdom der skal behandles. Jeg har oplevet at blive sammenlignet med personer der er sarte, for fintfølende og kunstnere som digtere og malere, men det har som regel været med en negativ klang. Du er da bare for følsom og sart, tag dig sammen, gør noget ved det = negativ klang.

Dette personlighedstræk, der kan skille mig lidt ud fra mængden, er der intet negativt i. Tværtimod lever jeg et ganske rigt liv takket været dette træk, men derfor kan jeg stadigvæk komme i situationer, hvor jeg har brug for hjælp og det er her du kommer ind.

Jeg er en person som har sat en ære i at tage vare på mig og min familie. Jeg er empatisk og har stor indlevelsesevne, jeg kan fordybe mig intenst i noget som interesserer mig og jeg har en stor retfærdighedssans, blot for at nævne lidt. Jeg vil ikke være til besvær og har tendens til at nedtone min situation eller problemer, blot for ikke at belemre nogen med det jeg evt.kæmper med. Når jeg først er nået til dette punkt og henvender mig, er det vigtigt, at du er imødekommende og lytter.

Du må meget gerne stille spørgsmål, som kan uddybe min situation og tag gerne notater. Der er anstrengende for mig at skulle gentage mig selv gang på gang. Jeg er mere end villig til at samarbejde, hvis jeg kan se hvor det fører hen og hvis der er mening med det. Hvis du har erfaring med at din procedure virker, men jeg ikke kan se det, så forklar mig det venligst. Jeg vil sikkert selv stille spørgsmål, men sommetider bliver jeg nervøs eller føler mig ilde til mode og jeg kan måske ikke helt overskue situationen, derfor er det vigtigt at vi er på bølgelængde.

Jeg vil gerne gøre hvad jeg kan for at leve op til min del af aftalerne, men kan nemt blive stresset og føle at det er uoverskueligt. Jeg kan miste min motivation og modet. Husk på at opgaver, arbejdsprøvninger m.m. kun er en lille del af mit liv. Jeg har familie, måske børn, går til behandling eller træning og alt dette er med til at dræne min energi. Så hvor meget jeg end gerne vil, så er det ikke sikkert, at jeg kan. Aftaler og beslutninger bør skrives ned og jeg vil gerne have en kopi. På den måde kan jeg selv læse op på min sag og reflektere over den, når jeg har behovet og overskuddet. Det er også en god ide at følge op på beslutningerne og se om de skal revideres. Måske har vi sigtet for høj eller sigtet for lavt. Det er vigtigt,at jeg føler mig tryg og at du ved, at det lige så meget er en krævende proces for mig, som det er en hjælp. Nogle gange kan jeg følge med og andre gange kan det gå for hurtigt. Dette kan ikke forceres. Giv mig gerne flere muligheder, såfremt de findes og er mulige i min situation.

Der kan opstå situationer hvor jeg ikke er enig med dig eller føler at du forstår mig. Det burde du ikke tage personligt, men gerne alvorligt. Jeg er sikker på, at du selv har oplevet det på et tidspunkt og jeg tænker at du i dit erhverv selv har stået for skud og at det har været ubehageligt. Spørg ind til mig: Har jeg forstået det korrekt, at du pga. din smerteproblematik bliver hurtigt træt…? At for meget larm og uro omkring dig kan mindske dit overblik og din koncentration…? Jeg svarer det bedste jeg kan.

Jeg har forståelse for, hvis dette kan blive en hurtig eller langvarig behandlingssag alt efter årsagen til min henvendelse. Det er vigtigt for mig, at vi arbejder os fremad mod det samme mål og i et tempo, hvor vi begge synes, at det er forsvarligt.

Det er også vigtigt for mig, at du husker på at dette kan være grænseoverskridende for mig følelsesmæssigt som professionelt. Før jeg henvendte mig til dig havde jeg måske en uddannelse og et arbejde, en professionel stolthed og et netværk, der var vigtigt for mig. Det kan jeg måske have mistet af den ene eller anden årsag og det er måske ikke nemt for mig som HSP’er at starte et nyt op eller møde mange nye mennesker.

Jeg kan virke både utrolig introvert – lidt tilbageholdende og observerende –  eller ekstrovert  – snakker med alle. Men døm mig ikke på omslaget eller tro du ved, hvordan jeg er på forhånd. Jeg passer på mig selv, det er jeg nødt til. Jeg kan let blive overstimuleret af for mange indtryk, opgaver og nye ansigter. Jeg har brug for små pauser, hvor jeg kan være mig selv, puste ud og få renset tankerne. Det bedste du kan gøre er at lade mig få de små pauser. Det kan være, at jeg i min iver for at præstere selv glemmer det, så mind mig gerne på at det er okay at jeg husker på, at tage mig af mig selv. Det giver mere overskud i længden.

Nu synes du måske at jeg alligevel lyder som en besværlig person med meget høje eller endda urimelige krav. Set fra min side er det enkelt og nemt at forstå… Jeg vil gerne mødes som et medmenneske, en der har det svært og har brug for hjælp. Jeg vil gerne være en del af processen og jeg vil gerne have lidt medbestemmelse. Jeg vil gerne have flere muligheder, så jeg ikke føler mig presset og det skal være overskueligt, så jeg ikke bliver stresset.

Når vi snakker sammen om min situation vil jeg gerne have, at du tager notater, så jeg ikke skal hele møllen igennem med andre som ser på sagen – jeg skal højest uddybe nogle ting eller indhente flere oplysninger. Er du med på sidelinjen eller overtager min sag, læs venligst min sagsmappe. Stil spørgsmål, indhent nødvendige oplysninger og lyt til mig – du kender proceduren og jeg kender mig selv. Pres mig ikke mere end jeg kan klare. Lad mig komme videre i systemet, når jeg er klar og træk ikke hjælpen eller behandlingen længere end nødvendigt. Det er bedre at komme videre end at sidde fast. Samarbejde og kommunikation er vigtigt. Jeg tror i bund og grund ikke, at vi er så forskellige på de punkter, men jeg har brug for de ting for at fungere, det er en del af mit personlighedstræk.

Så kære sagsbehandler eller behandler, når du møder mig eller andre der er HSP’ere, så vær nysgerrig og undersøgende. Vær ikke bange for at spørge ind til det, men nedgør eller bagatellisér ikke begrebet, hvad enten det kaldes særligt sensitiv, højsensitiv eller HSP. Personlighedstrækket er måske ikke så kendt eller anerkendt herhjemme, som det er i udlandet, men flere og flere kender til det og 15-20 % af os alle har det. Så det er i høj grad eksisterende.

Tænk over dette: Du er kommet til et punkt i dit liv hvor du har brug for at få hjælp – hvordan vil DU mødes?

Med venlig hilsen

Heidi Maj

Bliv klogere på særlig sensitivitet