Boost din virksomhed: Hjælp din næste

Af journalist Anna Beckmann, som har været i praktik i HSP foreningen

Mange virksomheder lider stadig under den nedtur, den økonomiske krise skabte. For at få virksomhederne på benene igen, må lederne tænke i mangfoldighed, social kapital, nærhed og hjælpsomhed.

Første skridt på vejen til vækst er glade og tilfredse medarbejdere, der tør give noget af sig selv. Og det får man, hvis man, som leder, tænker ud af boksen. Det handler ikke kun om at favne og udnytte den enkelte medarbejders kunnen – men også om få skabt et levende samspil medarbejderne i mellem. Det kan man fx gøre ved ikke at bede nogen om at tilpasse sig en ensartet norm, men i stedet imødekomme forskelligheden og det unikke menneske. På den måde kan man få skabt nye rutiner og en mangfoldig kultur, hvor medarbejderne hjælper hinanden og performer bedre.

”Alle brikker i en virksomhed påvirker hinanden – så hvis én brik performer dårligt, bliver det sværere at få puslespillet til at gå op” , siger ledelses- og organisationskonsulent og næstformand i HSP Foreningen, Inge Lauridsen.

Det er derfor vigtigt, at hver enkelt medarbejders frugtbare ressourcer udnyttes til at gøre hele organisationen bedre. Inge Lauridsen, der har mange års erfaring med at skabe gode relationer og kulturer  i virksomheder , opfordrer til at man skaber en kultur, hvor det forventes, at man giver og beder om hjælp. Og hvor ”fejl” anskues som læringsmulighed. Det handler om tillid, trivsel og et stærkt samarbejde – også kaldet:  Social kapital.

4 kolleger holder hinandens hænder

Hjælpsomhed skaber vækst og tilfredshed

”Neurologiske undersøgelser viser, at vi bliver glade af at give og være uegennyttige”, siger Inge Lauridsen. Og ikke nok med, at vi bliver glade, vi arbejder også bedre og tænker mere innovativt, når vi har nogen gode relationer og hjælper hinanden.

En undersøgelse af organisatorisk adfærd, foretaget af Nathan Podsakoff fra University of Arizonaviser, viser, at hjælpsomheden øger rentabiliteten, produktiviteten, effektiviteten og kundetilfredsheden. Undersøgelsen er offentliggjort i bogen ‘Give and Take: A Revolutionary Approach to Success’ af den amerikanske professor, Adam Grant. Bogen bygger på solide forskningsresultater, og den overordnede pointe er soleklar;

Vejen til produktive medarbejdere og gode resultater er en stærk giverkultur, hvor man hjælper sin næste  i virksomheden.

Sensitive mennesker vil blomstre

Denne filantropiske form for kultur vil gavne alle typer af medarbejdere – ikke mindst de særligt sensitive, som har en naturlig lyst og evne til at hjælpe andre.

”Tankegangen matcher de sensitive medarbejdere godt, da de profiterer enormt ved at være en del af en modig og positiv kultur, hvor man giver lige så meget som man tager, og hvor man bliver belønnet for det”, Siger Inge Lauridsen.

Så alt i alt er det en win-win situation at tænke altruistiske værdier ind i arbejdskulturen og fokusere mere på oxytocin  (lykkehormon) end kortisol (stresshormon) som organisatorisk lim. En pointe, der bliver forstærket af Institut for Lykkeforskning, som på deres hjemmeside, lykkeforskning.dk skriver; “Lykkelige medarbejdere er mere produktive og kreative og har færre sygedage. Alt sammen kvaliteter, der styrker arbejdspladsen, konkurrenceevnen og i sidste ende bundlinjen.”

Derfor er det essentielt, at lederen sørger for, at den sociale kapital er stærk: at alle medarbejdere både kan sige til og fra, give og tage.

kvinde sidder med 4 kolleger og lytter til leder på personalemøde

Inge Lauridsen minder ledere om, at særligt sensitive medarbejdere kan ’smitte’ kollegerne med deres talent for kvalitetsbevidsthed, dedikation, idérigdom, løsningsorientering og det at gøre andre gode.

Bliv klogere på særlig sensitivitet