Foreningen går ind i en ny fase

Tilbage til Nyt fra bestyrelsen
familie med 2 børn går tur i skoven

Foreningen går ind i en ny fase

Foreningen bliver vitaliseret: Flere kræfter, flere ideer og mere energi. Dine ideer og din energi kan også gøre en forskel.

Heidie Kosiara er ny i bestyrelsen. Sammen med Athina Delskov og Bente Sønnichsen kommer der en synergieffekt (dynamo) i udviklingen af foreningen. En, der forhåbentlig kan tiltrække mange andre gode kræfter.

Vi har indgået aftale om udvikling af en ny professionel hjemmeside, der kan gøre foreningen mere synlig og understøtte formidlingen af de mange nye aktiviteter på vej. Anette Enkebøll står for den webfaglige del af udviklingen – og hun er en del af dynamoen. Hun er også et muligt fremtidigt medlem af bestyrelsen.

Vi har fået henvendelser fra en del sensitive fagpersoner, hvoraf nogle nu er på vej ind på vores platform som samarbejdspartnere. De kommer med noget, der er super relevant for mange sensitive. Vi er optaget af at udveksle erfaringer omkring, hvad sensitive i dag har brug for – og skabe et samarbejde, der kan afdække de forskelliges kompetencers virkninger – og skabe mulighed for en synergieffekt mellem dem. En enkelt fagperson kan ikke altid dække et sensitivt menneskes behov for støtte til sin udvikling.

Lige nu taler vi også med medlemmer, der gerne vil deltage i foreningens nye aktiviteter som ressourcepersoner.

Bestyrelsen sigter mod at bruge internettet meget mere. Fx til åbne møder med eller uden tema, hvor man kan stille spørgsmål og udveksle ideer – og måske få nye kontakter. Webinarer og workshops med højrelevante emner vedr. både børn og voksne kan også inspirere hjemme hos dig selv. Vi fortsætter med cirkelsamtaler, der består af 5 møder af 2 timer med 4 sensitive, de er ledet af en fagperson. Vi har Zoom som en professionel platform til disse aktiviteter på nettet.

Foreningen vil også gerne udgive videoer, hvor sensitive fortæller om deres oplevelser med at være sensitiv på forskellige måder og i forskellige sammenhænge. Har du lyst til at deltage?

Der vil blive mulighed for ’personlig kontakt’ med bestyrelse og andre fagpersoner på telefon/skype.

Vi vil gerne lave et levende fællesskab med bedre adgang til kontakt mellem os sensitive til glæde for alle. Vi overvejer hvordan det bedst etableres. Et nyt medlem har netop skabt en spire til et netværk i Aarhus. Det må gerne smitte af rundt om i landet. De nye grupperinger gør det, de har lyst til. Der er ikke længere basis for formelt organiserede lokalafdelinger.


Kort historisk view

Foreningen blev reetableret i januar 2011 fra bar bund.

Vi lavede ny hjemmeside, logo, foldere, håndbog i at etablere lokalafdelinger mm. Vi etablerede stabsfunktioner til at udsende foldere, administrere medlemmer hhv. opdatere foreningens kalender over arrangementer i hele landet, vi lavede over to år 18 lokalafdelinger, hvoraf mange havde en lang række aktiviteter især i form af foredrag, undervisning og grupper. Vi skabte et digitalt Forum for udveksling uden reklamer. Der var også godt gang i spørgsmål til brevkasserne. Der udkom mange bøger, som vi introducerede nogle af på hjemmesiden. Medlemstallet steg støt.

Medlemsfald og luk af afdelinger

Foreningen toppede i 2014/15. Herefter er lokalafdelingerne gradvist lukket. Medlemstallet er faldet. Bestyrelsen skrumpede til 2 medlemmer.

Vi ser baggrunden sådan:

Mange kender nu det særlig sensitive personlighedstræk. Mange sensitive har fået sig selv bedre på plads. Man kan læse om det særlige personlighedstræk mange steder. Der er mange, der kan fortælle nye sensitive, som endnu ikke har opdaget det, at de måske skulle undersøge lidt mere omkring det sensitive personlighedstræk for at blive klogere på, om der her er hjælp at hente for dem eller deres børn – i selvforståelse og redskaber.

Forespurgt i forbindelse med generalforsamlingen i 2018 holdt medlemmerne fast i, at vi fortsat skal have foreningen til at præsentere de særligt sensitive, og løse de opgaver, der er ressourcer til.

Bestyrelsen igangsætter nye tiltag

Vi søgte at udvide med noget, der gav mening. Det nye blev tilbud om cirkelsamtaler på nettet med 4 deltagere 5 gange 2 timer. Vi sigtede også mod en platform af kvalificerede sensitive mennesker med noget på hjerte, der gennem deres tilbud kan støtte andre sensitive. Alt i alt dannede indsatsen – måske sammen med nye tider – basis for, at foreningen går ind i en ny fase. Vi planlægger og glæder os til at den nye hjemmeside står klar senest januar 2020.

Vi har talt meget om de sensitive styrker … Måske er der nu mange, der har fået overskud og har lyst til at bruge deres sensitive træk i samspil med andre sensitive. Give venligheden, nysgerrigheden og kreativiteten vinger … Der er også plads til dig, hvis du mest bakser med det, der er svært.


– f. bestyrelsen, Athina Delskov

Tilbage til Nyt fra bestyrelsen