Formandens beretning for 2018

Tilbage til Nyt fra bestyrelsen
person står på klippe og strækker arme op

Formandens beretning for 2018

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2018 bestået af to personer. Bente Sønnichsen og Athina Delskov. Det er mindst én for lidt.

Generalforsamlingen i 2018

4 medlemmer mødte op til generalforsamlingen. Efter den formelle del havde vi en givende samtale om den enkeltes erfaringer med sin sensitivitet. Vi afsluttede med at lave en fælles podcast med vores anbefalinger.

Vi har afsøgt nye samarbejdsmuligheder

Hvordan bliver vi hele tiden klogere på det sensitive i dynamisk samspil? Og hvordan giver vi medlemmerne mulighed for at ’mødes’ med andre sensitive og profitere gensidigt af hinandens erfaringer og sensitive udstråling?

Samarbejdspartnere med ...

En høj faglighed i forståelsen af det særligt sensitive personlighedstræk, et åbent følsomt hjerte og ønsket om at udforske nye veje i tværfagligt samarbejde, nye forståelser og indsigter, nye måder at formidle på.

Samtidig har vi arbejdet med muligheden for medlemsrabatter til partnernes aktiviteter.

Dette oplæg resulterede i 5 henvendelser, og vi fandt konkrete samarbejdsmuligheder for 4 af dem. Det er Mette Riishøj Kronholt, Rasmus Forman, Tanja Tifre og Mette Sørensen.

  • Rasmus Forman arbejder med kunstbaseret coaching og har allerede ledet et møde i en cirkelgruppe, hvor vi fik lejlighed til at lære hans metode at kende. Det var inspirerende med denne mere sansende tilgang.
  • Mette Sørensen er helt ung og i gang med at se på, hvad hun kan formidle til sensitive unge. Hun er ikke på hjemmesiden endnu.

Du kan se mere om de andre samarbejdspartnere her på hjemmesiden.

Cirkelsamtaler

Vi har taget nettet i brug for at give medlemmerne – og andre sensitive – nye muligheder for at mødes med andre på trods af afstande. Vi ville undersøge, om den fordybelse, der ofte kan opstå i samværet mellem sensitive mennesker, også kunne opstå i samtaler i små grupper via computer. Vi ville gerne skabe en ny mulighed for støtte til personlig udvikling og gensidig inspiration blandt små grupper af ligesindede med bidrag fra en fagperson.

Vi har fundet en model, der virker rigtig godt med online grupper for 4 sensitive: 5 møder á 2 timer. Møderne har en fast struktur, det giver en tryghed og ro, som alle har været glade for.

Vi har gennemført cirkelsamtaler med 2 grupper.

 • Den første gruppe havde temaet sensitive styrker og sensitives selvværd, fordi de tilmeldte fordelte sig på disse to emner. Denne gruppe er nu på et fortsættelsesforløb.
 • Vi havde en anden gruppe med emnet længsler og drømme. De fik forsøgsvis kun 3 samtalegange.
 • Det seneste tilbud om et nyt forløb her i foråret kunne ikke tiltrække 4 deltagere. Vi planlægger at forsøge os igen med et større tilskud fra foreningen.

Vi forestiller os, at der evt. kan skabes cirkelsamtaler med forældre til sensitive børn – vi ser også gerne sensitive unge på banen.

Alle er velkomne til at udtrykke hvilke temaer, der vil kunne anspore netop dig til at være med. Vi har kun haft meget tilfredse deltagere.

Kontakt os hvis du vil være med: Kontakt@hsp-foreningen.dk.

Erhvervslivet

Vi er opmærksomme på mulighederne for at nå erhvervslivet for at skabe øget forståelse og derigennem bedre arbejdspladser.

Insights Discovery persontypetest og særligt sensitiv

I oktober 2018 var HSP foreningen inviteret til at holde et oplæg om særligt sensitive medarbejdere for ledere fra procesindustrien. Deltagerne var meget interesserede og spørgelystne. Et af spørgsmålene handlede om det sensitive træk og persontypetesten Insights Discovery. Testen opererer med 4 typer, blå, grøn, gul og rød.  Forventningen var, at man ville finde mange sensitive med den grønne profil ”supporter og hjælper”.

Det var spændende for os at undersøge, om ledere kan bruge denne meget benyttede test til at afdække, om en person har det særligt sensitive personlighedstræk. Vi fik tilbudt at blive testet (Athina og Bente) som forsøgspersoner. Det viste sig, at vi begge er mere røde og gule (entreprenør, motivator, inspirator), end vi er grønne (supporter og hjælper).

Vi var først forundrede, men ved at gå tættere på, gav det god mening. De sensitive kvaliteter går på tværs af testens kategorier – de spiller sig ud i alle 4 farvekategorier. Ligesom man som ekstrovert sensitiv er forskellig fra en ekstrovert, der ikke er sensitiv.

Impostor Syndrom

Kort fortalt handler Impostor Syndrom om, at man har et urealistisk billede af sig selv og sin formåen, og dømmer sig selv hårdt. Man undervurderer sig selv og overvurderer andre. Impostor syndromet rammer mest introverte og velbegavede/højtbegavede. For Bente (fra bestyrelsen) var det en kæmpe AHA oplevelse at tage Impostor testen. Derfor tænker vi, at det måske kan være interessant for nogle af jer.

Ann C. Schødt fra Potentialefabrikken.dk arbejder bl.a. med at hjælpe mennesker med Impostor Syndromet. Vi har talt med hende om at behandle emnet på et webinar annonceret til foreningens medlemmer. Er du interesseret i, at det bliver til noget, så skriv til kontakt@hsp-foreningen.dk.

Hvis du er nysgerrig, kan du se mere her om Impostor Syndrom.

Løbende opgaver

I dagligdagen får foreningen en del henvendelser fra studerende, der gerne vil have hjælp i forbindelse med opgaver, ligesom vi formidler information om bøger og artikler, som vi finder relevante. Bestyrelsen besvarer ind imellem nogle konkrete spørgsmål fra sensitive. Der er kun få henvendelser til brevkasserne. Folderne efterspørges også kun i begrænset omfang. Foreningens Facebookside har en del aktivitet, ligesom foreningens hjemmeside også har.

Tanker om fremtiden

Vi har en række ideer til, hvad der kan være relevant for medlemmerne. Dem agter vi at afprøve i det omfang, de trænger sig på:

 • Flere samarbejdspartnere, nye måder at samarbejde på. Nye inspirations muligheder og nye rabatter.
 • Afdække hvor verden bevæger sig hen i forhold til det sensitive. Hvilke trends, der kan støtte sensitives velvære i og bidrag til verden.
 • Udmøntning i webinarer – de er ikke påvirket af geografien.
 • Videoer er også et godt kommunikationsmiddel i dag. Herunder interviews som videoer.
 • Flere onlineforløb (cirkelsamtaler) til en virkelig god pris.
 • En halv times rådgivning til en virkelig god pris.
 • En halv times healing til en virkelig god pris.
 • Samtaler med medlemmerne fx 5 ringes op hver måned, ligesom man kan bede om at blive ringet op. Så får vi efterhånden føling med, hvad medlemmerne er optaget af. Og …

De gode priser opnås ved, at udøvernes honorar er beskedent, og der gives tilskud fra foreningen.


– f. bestyrelsen, Athina Delskov

Tilbage til Nyt fra bestyrelsen