Det eksplosive barn

Det eksplosive barn


Ressource Description
Bogen er en praktisk brugsbog med eksempler og konkrete anvisninger på, hvordan man praktiserer “Samarbejdsbaseret Problemløsning” i hverdagen.

Bogen er skrevet af Ross W. Greene.

Ny metode til behandling

Forfatteren Ross W. Greene har mange år forsket i, hvordan hyperaktive eller eksplosive børn kan hjælpes. Det er omsat til behandlingsmetoden Samarbejdsbaseret Problemløsning, som beskrives i bogen “Det Eksplosive Barn”. En metode, der må betegnes som et afgørende gennembrud i forståelsen og behandlingen af disse børn.

Metoden er enkel og bygger på dialog. Ross vægter den grundlæggende antagelse, at barnet vil gøre det rigtige, hvis det kan. Derfor hjælper straf ikke og udskæld ikke. Der skal etableres en læreproces, hvor de voksne får indsigt i barnet, og barnet får nye handlemuligheder. Dermed kan ‘eksplosionerne’ blive færre eller helt undgås.

Ressource Details