Højtbegavede børn i skolen – udfordring og inklusion

Højtbegavede børn i skolen – udfordring og inklusion


Ressource Description
Hvordan skal lærerne kunne overkomme at differentiere i den travle hverdag? Det kan de bedre, når der udgives materiale af høj kvalitet, og denne bog med tilhørende CD er et rigtig godt bidrag! I bestyrelsen er vi glade for at kunne anbefale den, for godt 80 % af de højtbegavede børn er samtidig særligt sensitive.

Bogen er skrevet af Mette Welling, Rasmus Welling og Lene Fredslund Kobbernagel.

Bogens budskab

Bog/vejledning samt 35 bilag på cd og på nettet. Bilagene er til brug i forhold til teamsamarbejde, målsætning, den daglige undervisning og arbejdet med den enkelte elev. 

Materialet indeholder viden om, og hjælp og ideer til at opdage og udfordre de højtbegavede børn og samtidig få mere tid til resten af resten af klassen. Pga. de højtbegavede elevers gode kognitive evner har man traditionelt tænkt, at disse børn nok skulle klare sig.

Både danske og internationale undersøgelser har imidlertid vist, at dette ikke er tilfældet. På grund af manglende faglige udfordringer og manglende forståelse for højtbegavede børns tankegang mistrives op mod 40 % af denne børnegruppe så meget i grundskolen, at de efterfølgende ikke er i stand til at gennemføre en videregående uddannelse.

Denne bog giver en grundig gennemgang af højtbegavede børns kendetegn og belyser gennem teori og cases, hvilke faglige og sociale udfordringer, disse børn kan have. Der gives en lang række konkrete anvisninger og værktøjer til, hvordan man i praksis kan arbejde med faglige krav, undervisningsdifferentiering (Blooms taksonomi, Flipped Classroom og 21st Century Skills), forældresamarbejde, IT og fokus på relationer.

Og fra Folkeskolen: LINK

Ressource Details