Anette Enkebøll

Anette Enkebøll

Bestyrelsesmedlem

Jeg drømmer om et samfund, hvor børn allerede i skolealderen lærer om psykologi og om det sensitive personlighedstræk og lærer at stå ved den de er – helt fra barnsben af. Og hvor faget “spiritualitet” indgår i skoleskemaet på lige fod med religion og samfundsorientering.

Hvor mon jeg havde været i livet, hvis jeg havde lært om særligt sensitive mennesker langt tidligere? … Og hvor mange andre mennesker, arbejdspladser, institutioner m.fl. mon der findes, som heller ikke kender til personlighedstrækket – endnu?

Jeg er selv særligt sensitiv, introvert og nyhedssøgende. En kombination som har givet mig mange udfordringer op gennem livet. Lige indtil jeg deltog på et højskoleophold i 2019 om “Særligt sensitive” med tidligere bestyrelsesmedlem Bente Sønnichsen som underviser.

Det blev det bedste kursus nogensinde. Pludselig forstod jeg mig selv på et meget dybere plan. Jeg blev både opmærksom på og taknemmelig for de dejlige og positive sider af personlighedstrækket. Men jeg blev også mere bevidst om mange af de udfordringer, der ofte følger med trækket. Der var pludselig mange ting fra min fortid, som jeg forstod bedre … nu når jeg så det i et helt andet lys.

Tænk, at jeg skulle runde de 50 år før jeg fik denne værdifulde indsigt … en slags midtvejs-indsigt og wake-up-call. Takket være kendskabet til personligstrækket, er jeg i dag blevet bedre til at tackle mine sensitive udfordringer. Men jeg kan ikke lade være med at tænke;

  • Hvor mon jeg havde været i livet, hvis jeg havde lært om særligt sensitive mennesker langt tidligere?
  • Og hvor mange andre mennesker, arbejdspladser, institutioner m.fl. mon der findes, som heller ikke kender til personlighedstrækket – endnu ?

Jeg føler, at jeg står stærkt i verden, som den jeg er. Og er dybt taknemmelig for, at jeg kan videregive min viden og erfaringer til andre og især til mine egne sensitive børn, så de får et bedre afsæt i livet end jeg selv gjorde.

For mig har det særligt sensitive personlighedstræk også et spirituelt aspekt. Lige siden mine teenageår har jeg vidst, at der er meget mere mellem himmel og jord end vi umiddelbart kan bevise. En særlig oplevelse som 16-årig satte for alvor skub i min alternative og spirituelle søgen. Den gang så jeg en mystisk genstand zig-zagge højt oppe på den mørke himmel, for til sidst at komme nærmere og hænge stille lige over hovedet på mig. Der var ingen tvivl … det var en meget tydelig UFO. Mit syn bekræftede en indre viden – omend jeg de næste par årtier måtte kæmpe med en omverden der betvivlede og nedgjorde mine oplevelser.

Arbejdsmæssigt driver jeg egen virksomhed med WEBstationen ApS siden 2014. Her skaber jeg hjemmesider, der skal kommunikere Sundhed, Trivsel og Udvikling. Jeg har stor interesse for menneskers trivsel, psyke og sanser. Derfor har “Mennesker og bløde værdier” længe været mit fokus og hjertesag. Og derfor var det også oplagt at taget skridtet videre og bidrage med frivilligt bestyrelsesarbejde til glæde og gavn for andre.

At ende i bestyrelsen hos HSP foreningen var et super match. Det er en stor æressag for mig og jeg skal gøre mit bedste for at sikre foreningens fortsatte udvikling. Jeg agter at bidrage med sparring og nytænkning og varetage de mere tekniske og administrative opgaver. Jeg vil sikre, at HSP-foreningen ikke går ned på tekniske løsninger, men har de bedst mulige vilkår for at vokse og skabe endnu mere opmærksomhed på personlighedstrækket.


Lidt fra min historik

2020
Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden november 2020.

2014
Selvstændig virksomhed

Etablering af selvstændig virksomhed WEBstationen ApS.

1993 – 2013
20 år i Nordisk Film

20 års ansættelse i Nordisk Film koncernen som henholdsvis IT-konsulent, Forretningskonsulent, Controller og Økonomichef.