Bente Sønnichsen

Bente Sønnichsen

Bestyrelsesmedlem / Sekretær

Jeg brænder for, at voksne og unge særligt sensitive kommer til at stå stærkt i verden med deres personlighedstræk. Jeg vil bl.a. arbejde for, at vi får et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle personlighedstyper, og hvor alle kan bidrage med deres unikke styrker. Til gavn for den enkelte og samfundet.

Jeg drømmer om et samfund, hvor der er plads til alle typer mennesker. Hvor vi skaber balance mellem ”handling” og ”refleksion”, ”fornuft” og ”intuition”, ”beviser” og ”fornemmelser”.

Jeg brænder for at udbrede kendskabet til det særligt sensitive personlighedstræk som en styrke. Det er min drivkraft i mit frivillige arbejde i HSP foreningen og i min selvstændige virksomhed. Jeg holder foredrag om det særligt sensitive personlighedstræk, afholder kurser og 1:1 udviklingsforløb for særligt sensitive voksne og unge, rådgiver virksomheder, fagforeninger m.fl. om særligt sensitive medarbejdere.

Jeg er selv særligt sensitiv, introvert og nyhedssøgende. En kombination som har haft givet udfordringer i mit arbejdsliv og i mit kærlighedsliv. I dag har jeg en dyb forståelse for mit personlighedstræk og føler, at jeg står stærk i verden, som den jeg er.

For mig har det særligt sensitive personlighedstræk også et spirituelt aspekt.


Lidt fra min historik

2015
Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden marts 2015.

2014
Formand for HSP Sønderjylland

Formand for HSP lokalafdeling Sønderjylland i perioden 2012-2014.

2013
Selvstændig virksomhed

Etablering af selvstændig virksomhed “Sensitivfrihed”.

2005
Personlig vendepunkt

Vendepunktet kom da jeg i 2005 blev sygemeldt med stress, udbrændthed, angst og depression efter at jeg i en årrække havde samarbejdet med sygemeldte og ledige omkring afklaring i arbejdslivet. I løbet af min lange sygeperiode blev jeg opmærksom på det særligt sensitive personlighedstræk. Det var en kæmpe lettelse. Og jeg begyndte en vidunderlig rejse hjem til mig selv.