Jannie Rydahl

Jannie Rydahl

Sekretær og næstformand

Som barn følte jeg mig ofte overvældet af sanselige og følelsesmæssige indtryk. Jeg var institutionsbarn i 80´erne og jeg husker tydeligt mine mange nedsmeltninger efter en lang dag sammen med en masse børn og voksne. Jeg fik dengang ikke hjælp til at håndtere min overvældelse hensigtsmæssigt og jeg voksede derfor op med en følelse af at være anderledes og forkert. Først som voksen stiftede jeg ved et tilfælde bekendtskab med den amerikanske psykolog Elaine Arons forskning om det særligt sensitive karaktertræk og jeg genkendte straks mig selv i hendes beskrivelse af den nyhedssøgende indadvendte person. Det gav mig en større indre ro at erfare, at jeg ikke var alene om at føle mig overstimuleret i sociale sammenhænge og i støjfyldte, uforudsigelige miljøer og erfaringen vækkede en drivkraft i mig efter at hjælpe andre med de samme udfordringer.

Jeg brænder for at bidrage til at skabe et samfund, der bygger på et socialt bæredygtigt fundament. Et samfund, hvor ”tillid under ansvar” er rammesættende, og som tager udgangspunkt i de menneskelige psykologiske behov. Vækst sker nemlig helt af sig selv, når trivslen blandt samfundets indbyggere er i top

Jeg er oprindelig uddannet ingeniør, men har videreuddannet mig inden for psykologi, og har i mange år beskæftiget mig med byplanlægning i den offentlige sektor. Det er et vigtigt område at have fokus på, da de fysiske rammer har stor indvirkning på menneskers mentale og fysiske helbred. Arbejdet som byplanlægger gav mig en dyb indsigt i det politiske system og jeg erfarede, at der i dagens samfund overvejende hersker et fokus på kontrol, økonomisk vækst og effektiviseringer. Menneskers sanselige og følelsesmæssige behov vægtes ikke i tilstrækkelig grad, da disse behov er vanskelige at værdisætte.

Det manglende politiske fokus på menneskers mentale ve og vel ser jeg som den største trussel mod vores velfærdssystem og den primære årsag til, at antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er så markant stigende. Sanselige og følelsesmæssige indtryk påvirker nemlig de kognitive funktioner på godt og ondt og især hos de særligt sensitive mennesker, der er født med et mere fintfølende nervesystem.

Som en konsekvens af systemets behov for at kontrollere og putte mennesker i ”kasser” gøres problematikken med psykisk mistrivsel blandt vores børn og unge i dag overvejende til et individuelt anliggende. Jeg kæmper for, at ansvaret i højere grad tages politisk ved at udbrede en øget forståelse for potentielle årsags- og virkningsmekanismer, der kan motivere til at indtænke flere sanselige og følelsesmæssige behov i planlægningen af de fysiske rammer som et redskab og en handlemulighed til at forebygge og behandle psykiske lidelser. Det kan især gavne de særligt sensitive mennesker, men initiativerne vil også kunne gavne den øvrige befolkning.

Jeg er dog også bevidst om, at man må starte i det små og lade mindre justeringer og indsatser brede sig som ringe i vandet. Derfor har jeg indrettet mit eget liv efter mine særligt sensitive behov og jeg hjælper i dag andre særligt sensitive med at tilpasse deres rammer i hverdagen, så det særligt sensitive potentiale kan få mulighed for at udfolde sig. Det gør jeg gennem rådgivning og mentorstøtte i min virksomhed ”Sensitive Living” og her i HSP-foreningen.


Lidt fra min historik

2023
Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen i HSP foreningen siden marts 2023.