Jannie Rydahl

Jannie Rydahl

Jannie rådgiver forældre med særligt sensitive børn. Hun støtter og vejleder i at møde og tackle børn ud fra barnets præmisser. Jannie giver dig værktøjerne til at skabe et fundament for hverdagen, der understøtter barnets behov og sikrer vedvarende trivsel.

 


Lidt om mig

Jeg yder rådgivning til dig som forælder til et særligt sensitivt barn. Jeg støtter og vejleder dig i at møde og tackle dit barn ud fra dit barns præmisser. Jeg giver dig værktøjerne til at skabe et bæredygtigt fundament for jeres hverdag, der understøtter dit barns behov og sikrer vedvarende trivsel for dig og dit barn.

Jeg er selv særligt sensitiv. Dette karaktertræk har i mange år været en hindring for mig, men i dag har jeg vendt det til en styrke i mit liv. Forhindringerne i min fortid har givet mig en dyb indsigt i, hvad det vil sige at være særligt sensitiv på godt og ondt. Og så er jeg mor til 4 børn i alderen 2-12 år, som alle er særligt sensitive på hver deres måde.

Jeg rådgiver dig ud fra SENSITIV-modellen, som jeg har skabt ud fra min egen personlige og erhvervsmæssige erfaring og ud fra anerkendte teorier og forskningsresultater. Sammen gennemgår vi:

  • S (Sund kost) – jeres kostvaner, der kan have stor indvirkning på dit barns psyke og mentale overskud.
  • E (Energi balance) – dit barns motionsvaner.
  • N (Naturlige omgivelser) – om jeres fysiske omgivelser skaber tilstrækkelig mulighed for restitution og velvære.
  • S (Sanselighed) – om dit barn er over-, under- eller velstimuleret sanseligt.
  • I (Indre Balance) – hvordan du kommunikerer anerkendende med og til dit barn, er nærværende og bidrager til at opbygge dit barns selvværd.
  • T (Tanker) – hvordan dit barn tænker om sig selv.
  • I (Indeklima) – om jeres bolig er tryg og rar at opholde sig i.
  • V (Væren tilstand) – om dit barn får tilstrækkelig med kvalitative pauser i løbet af en dag.

Jeg tilbyder medlemsrabat

SAMTALERNormalpris 700 kr.630

pr. samtale

besparelse 10%

Se mere om samtaler

FORLØBPriser ses på hjemmesiden?

pr. forløb

besparelse 10%

Se mere om forløb

Det er min overbevisning og erfaring, at man ved at anskue problemstillingen helhedsorienteret omkring det sensitive barn og justere på rammerne omkring barnet kan afværge ubalancen og få det sensitive barn til at blomstre. Jeg har banet vejen for mine egne og mange andre sensitive børn og jeg vil glæde mig til at hjælpe dit barn til et liv i balance.