moden kvinde chatter med yngre kvinde via computeren

Alle møder handler om at have et rum, hvor vi kan udforske det at være sig selv: mærke, rumme, acceptere, reflektere, være til stede på en autentisk måde og udtrykke os fra et ægte sted. Det er en platform til at udforske vores muligheder for at være til stede, så vi bliver mere hele og mere tilfredse.


Måske vil det give mening at se denne video med Brené Brown …

The power of vulnerability

Videoen er kun synlig, hvis du har accepteret Marketing Cookies.

Forløb med "Cirkelsamtaler"

Tænk over, om det er noget for dig!

Vi bruger internettet til at mødes, så ingen behøver rejse for at få adgang til et udviklingsrum. Et udviklingsforløb med cirkelsamtaler består i, at 4 deltagere mødes i online cirkelmøder af 2 timers varighed med 2-4 ugers mellemrum.

Ved hvert online møde skaber vi et felt, hvor det er intentionen, at alt, hvad du indeholder, må være der og blive mødt med indlevelse og accept. At tillid kan opstå ud af det, og at den igen befordrer evnen til at åbne til egen sårbarhed og fx få kontakt med konklusioner, vi har lavet i fortiden, og som noget af det, der er med til at skabe problemer for os i dag. Der kan også være områder med opgivelse, som gennem kontakten får nye indsigter og håb, og bliver levende igen.

Vi søger at være åbne og nysgerrige over for livets hændelser og vores egne reaktioner og øver os i at udtrykke os sandt fra dybere lag. Vi kan gå ind i drømme, som vi gemmer på – og der kan være så meget andet.

Sådan en proces kan ikke presses frem, den kommer, når og hvis den kommer. Vi vil: Go with the flow.

Netop samværet med andre sensitive og den spejling, der finder sted, kan være en vigtig kilde til inspiration og nye erfaringer. Som ledere støtter vi processen med vores rummelighed og varme, en klar intention, vores intuition og faglighed.

Vi tror, at særligt sensitive har et potentiale for dybde, at mange interesserer sig for at forstå sammenhænge, se nuancer, og udtrykke sig på måder, så det føles sandt. Vi vil i cirkelsamtalerne etablere et felt, der er åbent for undersøgelse, udveksling, deling og udfordring.

Der vil være et oplæg til hvert forløb og nogle spørgsmål, der kan sætte processen i gang og give retning. Der vil være feed-back og evt. forslag til hjemmearbejde mellem møderne, så det bliver en sammenhængende udviklingsproces.

Vi har haft temaerne: “Sensitives selvværd”, “De sensitive styrker” og “Dine drømme og længsler”. Men nu gør vi det sådan, at temaet er det, du har brug for at åbne for.

Alle møder handler om at have et rum, hvor vi kan udforske det at være sig selv: mærke, rumme, acceptere, reflektere, være til stede på en autentisk måde og udtrykke os fra et ægte sted. Det er en platform til at udforske vores muligheder for at være til stede, så vi bliver mere hele og mere tilfredse.

Er det noget, der taler til dig?

Initiativtagerne bag "Cirkelsamtaler"

Vi to, der starter dette, har begge været i HSP foreningens bestyrelse i en årrække. Der kommer flere til.

En levende platform

Vi glæder os til at fortsætte denne udviklingsproces med at gøre HSP foreningen til en levende platform for nye tilbud … Har du ideer, så hører vi dem gerne.