Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi tager dine persondata seriøst.

Denne Persondatapolitik hjælper dig med at forstå hvordan vi indsamler, anvender og beskytter dine personlige oplysninger, hvem vi deler med og hvordan du kan få indsigt i dine persondata.

Ændringer til vores Persondatapolitik opdateres løbende.

Senest opdateret d. 5/3-2024.

Hvem er vi

Webstedsadressen : https://HSP-foreningen.dk ejes af HSP foreningen (en nonprofit forening med CVR 30312902).

HSP foreningen indsamler og behandler persondata med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik. HSP foreningen er dataansvarlig i forhold til behandlingen af persondata til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine persondata, kan du kontakte bestyrelsen:

Email: kontakt@hsp-foreningen.dk

Hvilke persondata har vi

Vi indsamler og behandler udelukkende almindelige persondata som led i varetagelse af foreningen. Vi hverken indsamler eller behandler personfølsomme oplysninger. 

Vi behandler kun almindelige persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forbindelse med dit medlemskab hos HSP foreningen eller din henvendelse til HSP foreningen, og vil typisk være følgende:

 • Kontaktoplysninger
  • Kontaktoplysninger, som du giver os i forbindelse med indsendelse af kontaktformular (fx navn og email-adresse).
  • Kontaktoplysninger, som du giver os i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve (navn og email-adresse).
  • Kontaktoplysninger, som du giver os i forbindelse med tilmelding til events (fx navn og email-adresse).
  • Kontaktoplysninger, som du giver os i forbindelse med tilmelding til Sensitive Netværk (fx navn, email-adresse, alder og postnummer).
 • Medlemsoplysninger
  • Oplysninger, som du giver os i forbindelse med spørgsmål eller anden henvendelse om dit medlemskab.
  • Kontaktoplysninger, som du giver os i forbindelse med medlemskab i HSP foreningen (fx navn, telefonnummer, email-adresse og postnummer).
  • Virksomhedsoplysninger, som du giver os ved tilmelding af din virksomhed til foreningens behandlerliste med placering på geografisk Danmarkskort. Der er tale om nødvendige profil- og kontaktdata for at skabe det rette match mellem din virksomhed og HSP foreningens medlemmer (fx navn, firmanavn, CVR, email-adresse, telefonnummer, hjemmesidenavn, klinikadresse, kompetencer, serviceydelser og rabatpriser til medlemmer).
 • Cookies
  • Vi anvender cookies på dette websted. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Du kan læse mere om brugen af cookies samt formål og relevans i vores side om Cookies.
 • Sikkerheds-logs
  • IP-adressen fra besøgende, bruger-id for indlogget brugere og brugernavn for loginforsøg er betinget logisk for at kontrollere skadelig aktivitet og for at beskytte webstedet mod bestemte typer angreb. Eksempler på forhold når logging opstår, omfatter loginforsøg, log-ud anmodninger, anmodninger om mistænkelige webadresser, ændringer til webstedets indhold og opdateringer af adgangskode. Disse oplysninger opbevares i 90 dage.

Hvordan bruger vi persondata

Vi anvender dine persondata til opfyldelse af nedenstående formål og udelukkende i det omfang det anses for værende nødvendigt i henhold til gældende ret.

 • Medlemshåndtering – Oprettelse og administration af dit medlemskab som led i driften af HSP foreningen, herunder opretholdelse af medlemsregister, fakturering, inkasso og nyhedsbreve. Vi anvender ikke persondata fra kontaktformularer m.v. til markedsføring, medmindre du giver samtykke til dette.
 • Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med drift af HSP foreningen.
 • Sikkerhedshåndtering – Data om din IP-adresse og anvendte browser logges for at hjælpe med at opdage spam og ulovlige loginforsøg. IP-adresse fra besøgende, bruger-id for indlogget brugere og brugernavn for loginforsøg er nødvendige for at kontrollere skadelig aktivitet og for at beskytte webstedet mod bestemte typer angreb. Dette websted skannes for potentiel malware og såbarheder af Sucuri.

Vi anvender ikke automatiserede afgørelser og profilering.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til andre formål end det oprindelige, vil vi kontakte dig og indhente nyt samtykke.

Det er vigtigt at alle persondata er korrekte og opdaterede. Vi beder derfor om underretning af eventuelle ændringer i dine persondata, så vi altid kan sikre korrekte og opdaterede medlemsdata.

Hvem deler vi persondata med

Vi benytter tjenesteydelser fra tredjeparter til opbevaring af data (backup, cloud-løsninger m.v.) og behandling af data (analyser, statistik m.v.).

Vi anvender kun databehandlere der understøtter GDPR (EU databeskyttelsesforordningen).

Vi kan vælge at videregive, overlade eller give adgang til persondata til andre serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift i HSP foreningen, fx i forbindelse med ekstern administration af IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringopgaver, inkasso, revision, juridisk bistand m.v. Videregivelse, overladelse eller adgang til persondata er betinget af indgået databehandleraftale og/eller konsulentaftale med fortrolighedsklausul.

Persondata videregives ikke, medmindre dette er nødvendigt for at varetage foreningen eller opfylde dine behov.

Vi benytter cookies, som du kan læse mere om på siden Cookies.

Itheme Security

Dette websted er en del af et netværk af websteder, der beskytter mod distribuerede Brute-Force-Attacks. For at aktivere denne beskyttelse, deles IP-adressen fra de besøgende, der forsøger at logge ind på webstedet, med en tjeneste, der leveres af ithemes.com. For flere detaljer henvises til Ithemes Privacy Policy.

For at sikre fil integritet trækker iThemes Security data fra wordpress.org, ithemes.com og amazonaws.com. Ingen personlige data sendes til disse websteder.

 • Forespørgsler hos wordpress.org omfatter WordPress-versionen, webstedets lokalitet, en liste over installerede funktioner (plugins) og en liste over de enkelte funktioners version.
 • Forespørgsler hos ithemes.com og amazonaws.com omfatter de installerede iThemes produkter og deres versioner.
 • For wordpress.org oplysninger om privatlivspolitik, se venligst WordPress Privacy Policy.
 • For ithemes.com oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, se venligst iThemes Privacy Policy.
 • Forespørgsler til amazonaws.com er indholdsbaseret og styres af iThemes.com, som er dækket af Amazon Web Services Data Privacy Policy.

Sucuri

Dette websted skannes for potentiel malware og sårbarheder af Sucuri SiteCheck. Vi sender ikke persondata til Sucuri, men Sucuri kan finde persondata offentliggjort (fx i kommentarer) under deres skanning.

I forbindelse med Sucuris sikkerhedscheck, kontaktes ithemes.com som en del af processen for at afgøre, om webstedet understøtter TLS / SSL-anmodninger. Ingen personlige data sendes til ithemes.com som en del af denne proces. Anmodninger til ithemes.com omfatter webstedets URL. For flere detaljer om ithemes.com privatlivpolitik henvises til Ithemes Privacy Policy.

Hvor længe opbevarer vi persondata

Persondata opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

Vi opbevarer ikke persondata længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysninger og baggrunden for opbevaring. Der kan derfor ikke angives en generel tidsramme for hvornår persondata slettes.

 • Persondata – slettes på forsvarlig vis, når der ikke længere er brug for dem fx i forbindelse med ophør af medlemskab. Gamle backups kan fortsat indeholde slettet persondata. Backups opbevares i 90 dage.
 • Nyhedsbreve – du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke vedr. nyhedsbreve ved at klikke på linket, som er placeret nederst i hvert nyhedsbrev. Dine persondata bibeholdes som dokumentation. Hvis du ønsker komplet sletning af dine persondata, sender du mail herom til bestyrelsen på kontakt@hsp-foreningen.dk, hvorefter dine persondata bliver anonymiseret.  Se venligst MailChimp Privacy Policy.
 • Oprettet WordPress brugere – For brugere som opretter sig på vores websted (med eget brugerlogin), gemmer vi den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle oprettede WordPress brugere kan se, redigere eller slette deres egen brugerprofil til enhver tid (med undtagelse af brugernavn). Webstedets administratorer kan også se, redigere og slette brugerprofiler.
 • Sikkerheds-logs  – opbevares i op til 90 dage.

Hvordan beskytter vi persondata

Persondata opbevares udelukkende elektronisk.

Vi tager løbende backup af vores datasæt (cloud-løsning) og har indgået databehandleraftaler med tredjeparter herom. Forinden er sikret at tredjeparten har betryggende sikkerhedprocedurer.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt og i henhold til de fastsatte regler i lovgivningen.

Dine rettigheder

Jvf. gældende EU databeskyttelsesfordning kan du til enhver tid gøre dine rettigheder gældende:

 • Du har ret til at blive oplyst om indsamling og behandling af dine persondata.
 • Du har ret til løbende at få indsigt i hvordan dine persondata behandles.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata og begrænset behandlingen af dine persondata.
 • Du har ret til at få slettet alle eller dele af dine persondata. (Dette omfatter dog ikke data, som vi er forpligtet til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde).
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod anvendelse og/eller videregivning af persondata til markedsføringsformål.
 • Du har ret til at få udleveret de persondata vi har om dig i elektronisk form, så de kan overføres til en anden udbyder (dataportabilitet).
 • Du har ret til at tilbagekalde samtykke vedr. dine persondata.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder, skal du kontakte bestyrelsen på kontakt@hsp-foreningen.dk, hvorefter din anmodning behandles i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.


Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine persondata, skal det ske skriftligt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.sal
1300 Kbh. K
Email: dt@datatilsynet.dk.

HSP foreningen

Det er foreningens mål, at gøre livet lettere og rigere for særligt sensitive mennesker og deres omgivelser ... Vi har fokus på den enkelte i samspil med andre. Vi sætter spotlight på hele samfunds-perspektivet. Og vi inddrager den spirituelle vinkel for særligt sensitive mennesker.

Kontakt os