OM FORENINGEN

HSP foreningens eksistensberettigelse

Det er bestyrelsens intention at gøre livet lettere og rigere for særligt sensitive mennesker og deres omgivelser. Vi arbejder ud fra nedenstående forståelser ...
HSP foreningens logo forestiller 4 birketræer med blade i kulørte farver

Vi ser, at vi som særlig sensitive mennesker kan skabe os et meget bedre liv, hvis vi forstår vores eget træk, accepterer det og prøver at forme livet, så det passer en hel del bedre til den, vi er. Det kan vi ikke, så længe vi ikke selv forstår, hvad det handler om.

Det hjælper også gevaldigt, hvis vi kan skabe forståelse i omgivelserne gennem dialog og kreativ problemløsning – eller endnu bedre, hvis der er en generel forståelse i det omliggende samfund af, hvad dette personlighedstræk består i.

Derfor vil vi i foreningen gerne oplyse.

Vi ser også, at der ofte skal en intensiv proces til, når man har opdaget sit træk, før man har den dybe forståelse og gradvis kan ændre sit liv. I denne periode kan det være meget nyttigt at kunne udveksle med andre sensitive. Det vil vi gerne skabe mulighed for.

For nogle er det også gavnligt at søge terapeutisk hjælp for at opløse hæmmende overbevisninger og beslutninger, der er taget under pres fra uforstående omgivelser og ud fra egen manglende forståelse og accept. Der kan også være traumatiske oplevelser, der skal forløses. Derfor formidler vi info om behandlere, der forstår sig på personlighedstrækket.

Foruden det terapeutiske felt er der efterhånden mange andre vinkler til personlig frigørelse. Dem vil vi også gerne gøre opmærksom på.

Det særligt sensitive personlighedstræk har en lang række styrker, der kan komme i spil, når der er et godt match med omgivelserne.

Dette gælder især i forhold til børn og unges familier, daginstitutioner, skoler og videregående uddannelser.

Og det gælder også i forhold til virksomheder og offentlige institutioners ledelse og medarbejdere samt i forhold til arbejdets mening og indhold – og arbejdsbetingelserne.

Det kræver viden og forståelse for det særligt sensitive personlighedstræk, for at skabe et sådant match.

Nogle af de gængse værdier og normer passer ikke med de særligt sensitive. Derfor er det vigtigt for os, at oplyse og bevidstgøre om de implicitte værdier og overbevisninger og sætte spørgsmål ved dem. Og samtidig tilbyde alternative/supplerende overbevisninger og værdier.

Nogle sensitive er tilfreds med den biologiske forklaring og føler sig ikke draget mod det spirituelle. Men det er vores oplevelse, at der er flere og flere, der åbner sig opad og indad mod de spirituelle energier.

Det spirituelle område indeholder mange redskaber til at afbalancere et sensitivt nervesystem og heale og vitalisere os.

Også inden for dette område ligger der meningsfulde opgaver til at øge bevidstheden og ansvarligheden fx over for livet på Jorden, hvor klimakrisen er et meget konkret eksempel.

Foreningens bestyrelse

Athina Delskov

Formand

Jeg har en vision om et liv, hvor empati og fællesskab fylder mere end magt og konkurrence. En verden hvor skønhed, venlighed og kreativitet er hverdagskost – med mulighed for passende stimulering.
Jeg bestræber mig på at være med til at gøre verden til et bedre sted at være – bl.a. for og sammen med andre særligt sensitive. Jeg oplever, at mange sensitive har dybe forståelser og åbne hjerter, høje kvalitetsmål, høj etik, mange ideer, og en dyb sansning af den virkelighed, vi har indeni os og mellem os. Det er meget inspirerende for mig at være sammen med dybe og autentiske mennesker.

Dorthe Kastberg

Bestyrelsesmedlem

At være særligt sensitiv er en ubeskrivelig gave… En gave jeg hver dag er dybt taknemmelig for.
 Hvis nogen havde fortalt mig det til mig da jeg var yngre, havde jeg grinet af dem. Det var bestemt ikke sådan jeg så det. Jeg følte mig på alle måder forkert, og så intet positivt i de non stop dybe refleksioner og sansninger jeg havde. Jeg var udmattet, overstimuleret og uforstående. 
Men så blev jeg mor, og det blev den øjenåbner, jeg havde ventet på.

Anette Enkebøll

Bestyrelsesmedlem

Jeg drømmer om et samfund, hvor børn allerede i skolealderen lærer om psykologi og om det sensitive personlighedstræk og lærer at stå ved den de er – helt fra barnsben af. Og hvor faget “spiritualitet” indgår i skoleskemaet på lige fod med religion og samfundsorientering.


Foreningens historie

2021
Nyt medlemssystem
Nyt medlemssystem

Foreningen udskiftede til nyt og mere ressourcestærkt medlemssystem via Simplero.

2021
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem

Dorthe Kastberg tiltræder bestyrelsen i marts 2021.

2020
Nyt bestyrelsesmedlem

Anette Enkebøll tiltræder bestyrelsen i november 2020.

2020
Re-branding af HSP foreningen
Re-branding af HSP foreningen

Nye tiltag vedr. foreningens image og kommunikation, inkl. ny hjemmeside.

2019
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem

Heidie Kosiara tiltræder bestyrelsen i september 2019 (Er fratrådt i 2021).

2015
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem

Bente Sønnichsen tiltræder bestyrelsen i marts 2015. (Er fratrådt i 2020).

2012
Ny formand for foreningen
Ny formand for foreningen

Athina Delskov deltog aktivt i foreningens reorganisering i 2011 og blev ny formand i 2012.

2011
Re-organisering af foreningen
Re-organisering af foreningen

Nye initiativer for at få organisationen op at stå med frivillige mennesker. Fordeling af opgaver på flere hænder, hjerter og hjerner. Foreningen fik nyt logo,  nye foldere, ny hjemmeside og et medlemssystem med online tilmelding.

2005
Grundlæggelse af foreningen

HSP foreningen blev grundlagt i 2005 af Linda Skougaard og Johnni Jakobsen.