OM FORENINGEN

HSP foreningens eksistensberettigelse

Det er bestyrelsens intention at gøre livet lettere og rigere for særligt sensitive mennesker og deres omgivelser. Vi arbejder ud fra disse 3 forståelser ...
HSP foreningens logo forestiller 4 birketræer med blade i kulørte farver

Vi ser, at vi som særlig sensitive mennesker kan skabe os et meget bedre liv, hvis vi forstår vores eget træk, accepterer det og prøver at forme livet, så det passer en hel del bedre til den, vi er. Det kan vi ikke, så længe vi ikke selv forstår, hvad det handler om.

Det hjælper også gevaldigt, hvis vi kan skabe forståelse i omgivelserne gennem dialog og kreativ problemløsning – eller endnu bedre, hvis der er en generel forståelse i det omliggende samfund af, hvad det sensitive personlighedstræk består i.

Derfor vil vi i foreningen gerne oplyse.

Vi ser også, at der ofte skal en intensiv proces til, når man har opdaget sit træk, før man har den dybe forståelse og gradvis kan ændre sit liv. I denne periode kan det være meget nyttigt at kunne udveksle med andre sensitive. Det vil vi gerne skabe mulighed for.

For nogle er det også gavnligt at søge terapeutisk hjælp for at opløse hæmmende overbevisninger og beslutninger, der er taget under pres fra uforstående omgivelser og ud fra egen manglende forståelse og accept. Der kan også være traumatiske oplevelser, der skal forløses. Derfor formidler vi info om behandlere, der forstår sig på personlighedstrækket.

Foruden det terapeutiske felt er der efterhånden mange andre vinkler til personlig frigørelse. Dem vil vi også gerne gøre opmærksom på.

Det særligt sensitive personlighedstræk har en lang række styrker, der kan komme i spil, når der er et godt match med omgivelserne.

Dette gælder især i forhold til børn og unges familier, daginstitutioner, skoler og videregående uddannelser.

Og det gælder også i forhold til virksomheder og offentlige institutioners ledelse og medarbejdere samt i forhold til arbejdets mening og indhold – og arbejdsbetingelserne.

Det kræver viden og forståelse for det særligt sensitive personlighedstræk, for at skabe et sådant match.

Nogle af de gængse værdier og normer passer ikke med de særligt sensitive. Derfor er det vigtigt for os, at oplyse og bevidstgøre om de implicitte værdier og overbevisninger og sætte spørgsmål ved dem. Og samtidig tilbyde alternative/supplerende overbevisninger og værdier.

Nogle sensitive er tilfreds med den biologiske forklaring og føler sig ikke draget mod det spirituelle. Men det er vores oplevelse, at der er flere og flere, der åbner sig opad og indad mod de spirituelle energier.

Det spirituelle område indeholder mange redskaber til at afbalancere et sensitivt nervesystem og heale og vitalisere os.

Også inden for dette område ligger der meningsfulde opgaver til at øge bevidstheden og ansvarligheden fx over for livet på Jorden, hvor klimakrisen er et meget konkret eksempel.

Bestyrelsen

Jannie Rydahl
Forperson

Sofia Viktoria Christensen
Næstforperson

Anette Enkebøll
Kasserer

sascha-gdowski-crop-sh-w50

Sascha Gdowski
Bestyrelsesmedlem

Foreningens historie

2024
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Sascha Gdowski tiltræder maj 2024
2024
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Sofia Viktoria Christensen tiltræder maj 2024
2023
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Jannie Rydahl tiltræder marts 2023
2022
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Per Nørbo tiltræder januar 2022 (fratrådt 2024)
2021
Nyt medlemssystem
Nyt medlemssystem
Foreningen overgik til nyt og mere ressourcestærkt medlemssystem hos Simplero
2021
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Dorthe Kastberg tiltræder marts 2021 (fratrådt 2024)
2020
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Anette Enkebøll tiltræder november 2020
2020
Re-branding af HSP foreningen
Re-branding af HSP foreningen
Nye tiltag vedr. foreningens image og kommunikation, inkl. ny hjemmeside
2019
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Heidie Kosiara tiltræder september 2019 (fratrådt 2021)
2015
Nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem
Bente Sønnichsen tiltræder marts 2015 (fratrådt 2020)
2012
Ny formand for foreningen
Ny formand for foreningen
Athina Delskov deltog aktivt i foreningens reorganisering i 2011 og blev ny formand i 2012 (fratrådt 2024). Udnævnt som æresmedlem i 2024.
2011
Re-organisering af foreningen
Re-organisering af foreningen
Nye initiativer for at få organisationen op at stå med frivillige mennesker. Fordeling af opgaver på flere hænder, hjerter og hjerner. Foreningen fik nyt logo,  nye foldere, ny hjemmeside og et medlemssystem med online tilmelding.
2005
Grundlæggelse af foreningen
HSP foreningen blev grundlagt i 2005 af Linda Skougaard og Johnni Jakobsen