kvinde og mand går tur med hund på skovsti

Hurtige FAKTA

  • Ca. 30% er sensitive
  • Nogle særligt sensitive er også nyhedssøgende
  • Introverte 70% / Ekstroverte 30%
  • Personlighedstrækket kan være genetisk eller miljømæssigt baseret
  • Sensitive påvirkes stærkere af indre og ydre miljø
  • Der er lige mange sensitive kvinder og mænd

Sansestærk

Tænker, mærker og føler mere

Sansestærk – et stærkt udtryk for det sensitive personlighedstræk, som det ofte opleves af den sensitive både i form af gaver og udfordringer.

Sansningerne sammen med den dybe bearbejdning i hjernen skaber en indre rigdom følelsesmæssigt og tankemæssigt, og danner basis for indlevelse i andre mennesker og for dybe relationer. Stærke oplevelser af kunst og natur er også en rigdom.

De mange stimuli giver samtidig øget risiko for overstimulering. Det kan være en stor udfordring, som ofte bliver mindre, når man lærer sig selv bedre at kende og tager højde for sit personlighedstræk i hverdagen som til fester.

moden kvinde holder briller i hånden og kigger eftertænksomt væk

Spørgsmål vi ofte hører

Vi bruger : Særligt sensitiv, Højsensitiv og Sansestærk synonymt. Ordet Sensitiv alene bruges når det vil lette teksten, og betydningen fremgår af sammenhængen.
Det sensitive personlighedstræk er et vilkår, det er ikke en diagnose. Hvis der er en passende grad af stimulering, så giver sensitiviteten ikke problemer. Derfor vil det heller ikke kunne blive en diagnose i fremtiden. Selv om der altså er tale om et personlighedstræk og ikke en diagnose, så kan særligt sensitive børn, unge og voksne have brug for støtte til at håndtere de udfordringer trækket kan medføre.
Ifølge Elaine Arons forskning er det særligt sensitive personlighedstræk genetisk bestemt, dvs. at det er arveligt. Det svarer helt til de erfaringer, vi har fået i mødet med sensitive mennesker.
Hvordan man oplever sin sensitivitet, når man bliver ældre, det er der ikke noget enkelt svar på. Når man accepterer sin sensitivitet, arbejder med sig selv og er i udvikling, kan man opleve at stå stærkere med alderen. Man kan opleve at være i god balance. De stærke sanser giver glæde, dybde og nogle nuancer, som beriger seniorlivet. Og man ved, hvordan man undgår at blive overstimuleret. Andre kan opleve, at trækket intensiveres med alderen, da ens psykiske ressourcer, til at kompensere for tilstanden mindskes. Man kan da være mere følsom og have sværere ved at være i stimuli, man tidligere bedre kunne klare.
Det korte svar er ja. Men graden kan variere. Det kommer bl.a. an på hvor godt det omgivende miljø matcher de behov, man har for at være i balance. Hvor god man er til, i en ofte hektisk hverdag, at forebygge at blive overstimuleret og tage vare på sine egne behov. Hvordan man er blevet støttet i sin opvækst til at leve godt med sin sensitivitet.

Artikler

– Er du vores nye

Samarbejdspartner ?

Foreningen arbejder for formidling af tilbud, som er særligt relevante for foreningens medlemmer. Vi efterlyser rabataftaler og andre medlemsfordele.

Skriv til os

dreng sidder på stor gulvpude og kigger på blå papirsflyver

Foreningens intentioner

HSP foreningen

Det er foreningens mål, at gøre livet lettere og rigere for særligt sensitive mennesker og deres omgivelser ... Vi har fokus på den enkelte i samspil med andre. Vi sætter spotlight på hele samfunds-perspektivet. Og vi inddrager den spirituelle vinkel for særligt sensitive mennesker.

Kontakt os