Om højsensitive medarbejdere og kolleger

Denne side er skrevet med udgangspunkt i rapporten: Særligt sensitive menneskers erfaringer med arbejdslivet.

Rapporten beskriver en undersøgelse om sensitive menneskers erfaringer med arbejdslivet. Undersøgelsen er gennemført af HSP foreningen i 2014. Respondenter er 245 sensitive mennesker, som frivilligt har valgt at deltage i undersøgelsen.

Styrkerne


kvinde sidder bag computer og smiler glad

Vi skal understrege, at udtalelserne ikke betyder, at mennesker med andre personlighedstræk end det sensitive, ikke er højt intelligente eller kvalitetsbevidste.

Evidensen og erfaringen viser dog, at disse karakteristika med større sandsynlighed er til stede hos mennesker med det sensitive personlighedstræk.

Styrkerne ved højsensitive medarbejdere

Sådan beskriver sensitive deres styrker som medarbejder :

 • Begavet
 • Intelligent
 • Dybttænkende og bearbejdende
 • Holistisk tænkende
 • Lærenem
 • Positiv
 • Givende
 • Omstillingsparat
 • Er til stede i nuet
 • Er til at regne med
 • Knokler som et bæst, hvis det er nødvendigt, og jeg elsker det
 • Er fuld af gå-på-mod
 • Har ordenssans
 • Er vedholdende ift. mål
 • Skaber ro og struktur
 • Kvalitet er mit mellemnavn
 • Jeg er p…. dygtig til mit job
 • Jeg er altid en af de bedste til det, vi laver
 • Jeg har en naturlig drift efter at blive bedre
 • Kompetent
 • Fuld af anderledes ideer, som andre måske studser over, men som viser sig at være relevante
 • Leger mig frem til løsninger
 • Udpræget god fantasi
 • Intuitiv
 • God kollega
 • Dygtig lærer, udvikler eleverne socialt og fagligt, klog og vidende
 • Bliver spurgt til råds af kolleger
 • Dygtig fagligt og socialt
 • Jeg aflæser mine kunder, er ekstremt stærk i salgssituationer, god til at indgyde tillid
 • Let ved at knytte relationer
 • God til at få alle med, så ingen føler sig udenfor
 • Det er mig, som altid gør opmærksom på vigtigheden af, at vi anerkender hinanden som kolleger og behandler hinanden ordentligt
 • Jeg er god til at få samarbejde til at køre
 • Jeg kan snakke med alle
 • Ligner nok lidt en ørn med overblik
 • Gode analytikere, problemløsere og risikoberegnere
 • Min (høje) status på arbejdet har helt klart med min sensitivitet at gøre
 • Føler ikke, jeg har nogle svagheder, da jeg har lært at passe på mig selv og tage mig selv alvorligt
 • Jeg hviler i mine meninger/holdninger

Hvordan ville ledere og kolleger karakterisere de sensitive

Sådan svarer sensitive medarbejdere på spørgsmålet om, hvad de tror deres ledere og kolleger ville svare :

Til tider skrap og pedantisk, når de forsøger at springe over hvor gærdet er lavest

 • Spasmager
 • Behov for anerkendelse
 • De siger at jeg har overskud, er inspirerende pga. mine mange nuancer
 • Stort hjerte
 • Giver måske for meget
 • Engageret, uhøjtidelig, arbejdsom, sjov, samvittighedsfuld
 • Kan få nejsigerne med
 • Bærer ikke nag
 • Dejlig at arbejde sammen med
 • Positiv og anerkendende
 • At jeg aldrig siger nej, men prøver at finde løsninger
 • At når jeg har det godt, har jeg meget at bidrage med
 • At jeg er modig, når jeg taler åbent om problemer og siger min mening
 • En stærk person med sine meningers mod (siger min mening, påpeger uretfærdigheder)
 • Min evne til at rumme andre, når bare jeg får tid nok til at forberede mig alene
 • De siger faktisk, at de er heldige med at have mig som leder
 • Ambitiøs
 • Har mange bolde i luften
 • Strategisk tænkende, udholdende
 • Jeg får aldrig klager over mit arbejde
 • De synes jeg er klog, ved en masse ting og har gode indfaldsvinkler på borgerne
personalemøde med 5 medarbejdere og leder

Sensitive 'reklamerer' ikke for sig selv

Som nævnt i introduktionen til dette område af hjemmesiden (“For ikke så sensitive”) har højsensitive mennesker oftest en høj etik. De kan være ret ydmyge eller beskedne, det misforstås til tider som generthed. Denne beskedenhed kan nogle gange forhindre sensitive medarbejdere i at gøre det, som de opfatter som at ’reklamere’ for deres egne kompetencer.

For mange vil det føles direkte forkert at være stolt af egne arbejdsrelaterede styrker og præstationer og pege på dem over for leder eller kolleger … Derfor skal du som leder ofte ’holde øje med’ dine sensitive medarbejdere for virkeligt at kunne se alt hvad de bidrager med på arbejdspladsen, og få mest muligt ud af det.

Du skal som nævnt ikke regne med, at medarbejderen vil finde det naturligt selv at komme og fortælle dig, hvor godt han/hun klarede en opgave.

Det er en opgave for mange højsensitive medarbejdere at blive bedre til at highlighte egne kompetencer.

Når din højsensitive medarbejder kommer til dig, er det snarere for at gøre dig opmærksom på, at en kollega ser ud til at mistrives.  Også selvom du ikke har bedt om at blive gjort opmærksom på det:

”Jeg er ikke altid den mest populære hos ledelsen, da jeg har en udpræget retfærdighedssans og hjælper de svage på arbejdspladsen, hvis jeg kan”.

Sensitive medarbejdere oplever også selv, at de har en del arbejdsmæssige styrker, som de ville ønske, at deres leder blev meget mere opmærksom på. Fx ”at jeg er virkelig god til at kommunikere med patienterne. Det kan ikke måles og vejes og er derfor ikke noget, man får særlig ros for”. Eller: ”Min vurderingsevne og evnen til at løse konflikter per intuition”.  Eller: ”Min evne til at simplificere og opdele en opgave”.

Hvorfor trives bundlinjen med, at arbejdspladsen (også) har højsensitive medarbejdere?

Som de 2 tabeller ovenfor viser, kan medarbejdere med det højsensitive personlighedstræk have en ret komplet kompetenceprofil, som så at sige når hele vejen rundt i en virksomhed:

 • De har ofte kompetencer, som konkret retter sig mod den specifikke faglige opgave, de skal løse. Vi ser, at sensitive medarbejdere ganske simpelt ofte er rigtig dygtige til deres arbejde.

Deres fagspecifikke kompetencer er selvfølgelig forskellige afhængigt af, hvad deres job nu kræver:

”Jeg aflæser mine kunder, er ekstremt stærk i salgssituationer og god til at indgyde tillid” (en medarbejder på et reklamebureau).

Sensitive medarbejdere ”er gode analytikere, problemløsere og risikoberegnere. Jeg er god til at skabe struktur og overblik” (en bankmedarbejder).

”Mine kolleger synes, jeg er klog og har gode indfaldsvinkler på borgerne” (en socialrådgiver).

”Jeg er en dygtig lærer, udvikler eleverne fagligt og socialt- Klog, vidende og jeg bliver ofte spurgt til råds af mine kolleger” (en lærer).

Kompetencer der peger indad, rundt om og indrammer virkomheden

De har kompetencer som peger konstruktivt indad i virksomheden og dens medarbejdere og som er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og dermed kolleger i trivsel. Fx ”Jeg kan snakke med alle. Jeg er førerhunden, der holder øje og giver ro”. ”Mine medarbejdere siger faktisk, at de er heldige med at have mig som leder”.

Og de har kompetencer, som peger rundt om eller indrammer virksomheden, og som også bidrager til produktivitet. Vi tænker her på kompetencer som stærk loyalitet og helhedsforståelse for virksomheden, kvalitetsbevidsthed og arbejdsomhed: ”Jeg knokler som et bæst, når det er nødvendigt og jeg elsker det”. ”Jeg har høje kvalitetskrav”. ”Min høje status på arbejde har klart noget at gøre med min sensitivitet”.

en kvinde forklarer en kollega noget og bruger håndbevægelser samtidig

Husk stadig, at dette nødvendigvis må være generaliseringer. Ikke alle har alle kompetencer. Og medarbejdere uden det højsensitive træk kan selvfølgelig også have disse kompetencer.  Men forskningen og erfaringen viser, at disse kompetencer med større sandsynlighed træder stærkere frem hos højsensitive medarbejdere. Og at flere af kompetencerne er til stede samtidig.

en chef forklarer noget til 4 ansatte i et arkitektfirma

Forslag til dig som leder

Vi vil nævne 2 centrale faktorer, som helst skal være til stede, når du vil sikre dig, at dine sensitive medarbejderes arbejdsmæssige kvaliteter står i fuldt flor:

Mulighed for ro og tilbagetrækning samt lydhør ledelse og dermed godt arbejdsmiljø.

Ovenfor har vi nævnt nogle ting, som du som leder kan gøre for at sikre dig, at også de højsensitive medarbejderes kompetencer er i spil til glæde for virksomheden.

Hvis du har mulighed for at tænke disse områder med ind, er det meget nemmere for din sensitive medarbejder løbende at informere dig om evt. ønsker og behov – fx ved næste MUS-samtale. Så undgår du udbrændte medarbejdere eller mange sygedage.

5 kolleger taler sammen henover et skrivebord

Afsluttende kommentarer

Den allerbedste nyhed kommer fra nyeste forskning i sensitivitet. Den viser, at sensitive medarbejdere under gunstige arbejdsvilkår performer relativt bedre end andre personlighedstyper (Pluess M., Belsky J. Vantage sensitivity: individual differences in response to posi­tive experiences.Psychol Bull. 2013) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23025924.

Det ser nemlig ud til, at generne i den sensitives nervesystem er såkaldt plastiske. Det betyder, at det sensitive menneske nok kan reagere stærkt på negative påvirkninger.

Men de reagerer også stærkt på positive påvirkninger. Sensitive mennesker ’suger’ simpelthen mere energi og glæde ud af positive oplevelser og forandringer. Derfor skal der nogle gange meget lidt til – også på arbejdspladsen!

Som du ser, har dine medarbejdere med det sensitive træk muligvis et reservoir af (endnu u-) opdagede ressourcer for din virksomhed eller organisation.

’Prisen’ for at få del i ressourcerne kan være så simpel, som at I slukker radioen en del af arbejdsdagen, skifter til blødere pærer i lampen, eller at din medarbejder får mulighed for at spise frokost alene ind imellem uden at blive set skævt til. Færre stimuli vil oven i købet sandsynligvis også være til fordel for dine øvrige ansatte – særligt sensitive eller ej. Og dermed bliver produktiviteten endnu højere.