Er særligt sensitive mennesker også særligt intuitive?

Online via ZOOM

Psykoterapeut Anne Lyngsholm vil i dette webinar tage deltagerne med på en rejse ind i intuitionens land, som særligt sensitive ofte har en meget naturlig adgang til - de ved det bare ikke altid selv! Hun vil dele ud af sin erfaring med at skabe kontakt til intuitionen og give deltagerne bevidsthed om, hvordan de kan genkende intuition fra tanker og følelser og give tips til, hvordan man anvender den i dagligdagen og i livet, så man som sensitiv bliver meget bedre til at stole på sin intuition og dermed får en unik adgang til at navigere, mærke retning og træffe gode beslutninger i livet ... KLIK PÅ BILLEDE FOR AT LÆSE MERE

Gratis

Hvordan spiller sensitivitet, chok, stress og traumer sammen?

Online via ZOOM

I webinaret kommer Psykoterapeut Anne Lyngsholm ind på, hvordan man kan skelne mellem sensitive personlighedstræk og chok/traume symptomer og guider deltagerne ind i, hvad der kan være særlig effektivt for sensitive mennesker, der føler sig overbelastet enten af personlighedstrækket og/eller af chok/traumer/stress. ... KLIK PÅ BILLEDE FOR AT LÆSE MERE

Gratis