About The Highly Sensitive Person – med Elaine Aron

About The Highly Sensitive Person – med Elaine Aron


Videoen er kun synlig, hvis du har accepteret Marketing Cookies.

Ressource Description
Klassisk videoklip med Elaine N. Aron, hvis forskning er grundlaget for forståelsen af HSP, hvor hun forklarer om personlighedstrækkets beskaffenhed, og sin overbevisning om, at det er medfødt.
Ressource Details