Persontypetest – Insights Discovery

Persontypetest – Insights Discovery


Ressource Description
moden kvinde sidder på en række omgivet af 4 andre personer der gemmer ansigtet bag et spørgsmålstegn
Vi skal ikke gøre flere ting på samme tid. Det er ikke produktivt. Hold derfor op med at multitaske og prøv i stedet at monotaske.

Insights Discovery persontypetest og særligt sensitiv

I oktober 2018 var HSP foreningen inviteret til at holde et oplæg om særligt sensitive medarbejdere på årsdagen for ledere fra procesindustrien.

De ca. 30 deltagere var meget interesserede og spørgelystne. Et af spørgsmålene handlede om det sensitive træk og persontypetesten Insights Discorery. Testen opererer med 4 typer, blå, grøn, gul og rød.  Forventningen var, at man ville finde mange sensitive med den grønne profil ”supporter og hjælper”.

Michael Olsen som uddanner procesledere tilbød efterfølgende at lave en persontypetest på os (Athina og Bente). Formålet var at undersøge, hvordan ledere kan bruge testen til at afdække det særligt sensitive personlighedstræk.

Det viste sig, at vi begge er mere røde og gule (entreprenør, motivator, inspirator), end vi var grønne.

Vi var forundrede.

Vores logiske konklusion er, at særligt sensitive medarbejdere findes inden for alle 4 typer/farve. De sensitive kvaliteter er ikke farve afhængige i Insights Discovery persontype testen.

Sensitive medarbejdere findes i alle 4 farver.

Sensitive kvaliteter og udfordringer kan ikke isoleres til at findes i 1 eller 2 typer/farver: f.eks. empatien, intuitionen, kvalitetsbevidstheden, retfærdighedssansen, evnen til at reflektere dybt og nuanceret,

sansen for de subtile detaljer, det at mærke mere, overstimuleringen, ansvarligheden, hjælpsomheden, løsninger til gavn for helheden, den levende forestillingsevne, kreativiteten og den abstrakte tankegang, se sammenhænge, evnen til at fordybe sig, tankemylder, tendensen til at bekymre sig, påtage sig for mange opgaver, glemme egne behov mm

Der vil f.eks. være forskel på en rød særligt sensitiv medarbejder og en rød ikke særligt sensitiv medarbejder og på samme måde i de andre farver.

Som der f.eks. også er forskel på en særligt sensitiv ekstrovert medarbejder og en ikke særligt sensitiv ekstrovert medarbejder.

Personlighedstest PeopleTestPerson

I vores søgen efter viden om Impostor Syndromet, opdagede vi, at Ann C. Schødt fra Potentialefabrikken arbejder med personlighedstesten PeopleTestPerson. Ann fortæller at testen, fordi det er en personlighedstest, også viser det særligt sensitive træk. Hvorimod en persontypetest som Insights Discovery ikke siger noget om det sensitive.

Vi er nysgerrige efter at høre om andre særligt sensitives erfaringer med tests i forbindelse med jobsøgning

Hvordan afspejler testen/eller afspejler ikke dit sensitive træk?

Vi håber du har lyst til at dele dine erfaringer med os. Send en mail til os på kontakt@hsp-foreningen.dk På forhånd tak for hjælpen.

Ressource Details