Modstand mod spiritualitet kan udelukke HSP-folk fra at finde løsninger

Modstand mod spiritualitet kan udelukke HSP-folk fra at finde løsninger


Ressource Description
en ældre kvinde kigger opad og smiler
En personlig beretning af Iben Siff Skeltved.
Jeg har opdaget, at mange særligt sensitive mennesker er i risikozonen for at få en psykiatrisk diagnose!

Det ligger mig i den forbindelse meget stærkt på sinde at beskrive min oplevelse af HSP og den forløsning, der ligger i at tage ansvar for sin spiritualitet og sjælelige udviklingsproces.

Indenfor de sidste ca. 10 år har jeg haft en kraftig tilskyndelse til at orientere mig i en ny retning i livet. Jeg har derfor uddannet mig som stemmeterapeut, hvor jeg arbejder med stemmen og den intuitive lyd som et aktiv i processen om øget psykologisk og spirituel bevidstgørelse.

Sideløbende uddannede jeg mig til astrolog, hvor den spirituelle tydningsform fylder mere og mere for mig. Her ser jeg på, hvilken sjælelig livsopgave den enkelte har med sig samt hvilket potentiale og hvilke udfordringer der er.

Både arbejdet med stemmen og astrologien har en god jordforbindelse, idet begge dele gerne skulle opleves meningsgivende og være praktisk anvendelige.

I forbindelse med min uddannelse til astrolog skrev jeg speciale om ”Stjernebørn, den nye tids børn”.

Jeg var af den formodning, at disse børn reagerer kraftigere end andre på den forhøjelse af energifrekvensen, som har været stærkt tiltagende de seneste årtier. Der er tale om kollektive tilstande, men jeg var af den overbevisning, at det også måtte kunne aflæses i det enkelte barns horoskop.

Jeg foretog en hel del research om emnet, der, foruden diverse bøger, omfattede foredrag og samtaler med mennesker, private såvel som i foreninger. Da min arbejdsform er at gå i dybden frem for i bredden, begrænsede jeg mig til to drenge, født i henholdsvis ’95 og ’99, som begge har fået stillet diagnosen ADHD. Jeg mente, at diagnosen sikrede mig et vist grundlag for at se på den ubalance og uro, som er en naturlig følge af og en reaktion på den øgede energifrekvens.

Under mit arbejde med drengenes horoskoper stod det efterhånden klart, at der var nogle påfaldende enslydende træk, hvilket for så vidt ikke var mærkeligt. Deres horoskoper viste samtidig, at der er tale om to særligt sensitive drenge.

Siden har jeg erfaret, at det ikke kun er hos en bestemt type børn, men derimod hos en bestemt type mennesker, at disse planetare konstellationer har så afgørende en betydning, at de kan aflæses og tydes i horoskopet; nemlig hos særligt sensitive.

Da særligt sensitive sanser og mærker mere end ikke-sensitive forekommer det indlysende, at det netop er særligt sensitive mennesker, der mærker og derfor reagerer, oftest med uro, på den forhøjede energifrekvens. Netop uroen kan opleves og føles som angst, stress, mangelfuld evne til koncentration, depression mm, især når man forsøger at være i kontrol og således modarbejder og undertrykker det, man rent faktisk mærker.

Henvender den særligt sensitive sig til det etablerede sundhedssystem, som er opbygget i en anden tid og som hovedsagligt udgøres af ikke-sensitive, er der en betydelig risiko for at få en diagnose. En diagnose, som undertiden udløser medicin eller elektrochok. Der må jo være noget galt! Siger de, der intet mærker.

Modsat har langt den overvejende del af de såkaldt alternative behandlere en anden tilgang. Samtidig er det her, vi hovedsagligt finder de behandlere, der selv er særligt sensitive og som har taget ansvar for den side.

I et tilbageblik på mit eget liv kan jeg da også se, hvorledes jeg har søgt dybt efter årsager til dette eller hint. Min forståelse gik i retning af, at der måtte være en grund og kunne jeg bare finde den, kunne jeg finde løsningen. Jeg har været meget anspændt!

På mange områder var mit liv, som følge af den tankegang, ikke særlig nemt.

Det har ændret sig radikalt, efter at jeg er begyndte at arbejde bevidst med spiritualiteten. Hvor stor set al min energi tidligere gik i retning af at bevare kontrollen, og undertrykke sider af mig selv, har min nye åbenhed ført en naturlig nysgerrighed med sig. Accepten og glæden kommer boblende ind, når jeg arbejder intuitivt med det, jeg mærker.

Samtidig bidrager drømme, visualiseringer, meditation, lyd og det, som C.G. Jung beskrev som synkrone hændelser, dvs. hændelser, der indtræffer samtidig uden nogen årsagsmæssig forbindelse, til en helt ny helhedsforståelse. C.G. Jung var i høj grad spirituel og bekendte sig til astrologien.

Jeg har til min forundring opdaget, at universet hele mit liv tålmodigt har ventet, men at jeg tidligt har lært at lukke og låse indefra. Min nedarvede erfaring på mødrenes side har været angsten for de særligt sensitive personlighedstræk, idet de på den tid førte til den lukkede afdeling på Skt. Hans.

Mange har stiftet bekendtskab med psykoterapi i en eller anden form og jeg finder det er yderst vigtigt at få renset ud i de psykologiske forstyrrelser, som vores kultur, opvækst og opdragelse, naturligt såvel som unaturligt, har bidraget til.

Samtidig vil den øgede psykologiske bevidsthed være en naturlig vej over broen til en endnu større sjælelig og åndelig bevidsthed.

Mennesker afspejler den tid, de lever i og særligt sensitive mennesker er som skabt til denne tid, der giver os en kolossal mulighed for en øget bevidstgørelse grundet den omtalte forhøjelse af energifrekvensen omkring os. Omvendt, hvis vi ikke forholder os til vores ansvar for at være den vi er, forbliver vi ubevidste psykologiske minefelter.

Note: Alt er energi og energi har en frekvens, hvilket betyder en vibration eller en bevægelse. Lavere energiformer har lavere frekvenser og omvendt. Der knytter sig både lyd og farver til de forskellige frekvenser, svarende til vores chakrasystem.

Kvantefysikken har lært os, at der er to former for bevægelse; partikel- og bølgebevægelsen. Det betyder, at er man primært i partikelbevægelsen, føler man sig adskilt fra helheden og tilstande som angst og håbløshed er de altovervejende. Vælger man derimod bølgebevægelsen, føler man sig forbundet med helheden og tilstande som accept og kærlighed er de altovervejende. Og der er rent faktisk tale om et valg, som man må træffe igen og igen, hver gang man rammer partikelformen.

Der udkommer i øjeblikket et hav af fantastiske bøger, der beskriver og vejleder om disse emner.

Skrevet af Iben Siff Skeltved

Ressource Details