Sensitive mennesker og arbejdsliv

Sensitive mennesker og arbejdsliv


Ressource Description
en chef forklarer noget til 4 ansatte i et arkitektfirma
Blandt de ledige og sygemeldte i Danmark er der en del, der er født med en særlig sensitivitet, som gør, at de er ekstra modtagelige overfor indtryk. Særligt sensitive mennesker er en gevinst for enhver arbejdsplads, når man kender til deres styrker og udfordringer.

Han/hun kommer aldrig for sent til et møde, arbejder altid koncentreret, er i det hele taget pligtopfyldende, perfektionistisk og enormt hjælpsom overfor sine kollegaer. Det er ikke sikkert, det er til at se på overfladen, men han/hun bryder sig ikke om konkurrence, sladder, konflikter og uretfærdighed på arbejdspladsen og bliver påvirket af misstemninger. Hun/han er sandsynligvis særligt sensitiv.

Særligt sensitive mennesker er udstyret med et meget fint nervesystem, der er ekstra modtageligt overfor stimuli. Det betyder, de har en medfødt evne til at registrere finere nuancer, som andre overser og de bearbejder dem dybere At være særligt sensitiv er ikke en diagnose – det er et personlighedstræk, som mellem 15 og 20 procent af befolkningen har.

Fordelene ved at være særligt sensitiv
Særligt sensitive mennesker har en masse fordele. De er ofte meget empatiske, kvalitetsbevidste, etiske og kreative. De er gode til at observere, reflektere og få idéer, og så er de ekstremt visionære og arbejdsomme, når de finder god mening i både arbejdsrelationer og arbejdsopgaver. Særligt sensitive mennesker har en naturlig lyst og evne til at hjælpe andre – og de profiterer enormt ved at være en del af en arbejdskultur, hvor man bliver set og får mulighed for at udvikle sine unikke kompetencer. Den kultur findes desværre ikke på alle arbejdspladser:

”Det særligt sensitive personlighedstræk er endnu ikke alment anerkendt. Derfor er der desværre for få arbejdspladser, der har viden om de sensitive styrker og sensitives behov for at kunne trives og bidrage optimalt”, siger Bente Sønnichsen. Hun er formand for HSP Sønderjylland (en lokalafdeling af HSP Foreningen, som er en forening for særligt sensitive) og arbejder med trivsel og udvikling af sensitive i sin virksomhed Sensitiv Frihed.

Har lettere ved at blive stresset
Det sensitive personlighedstræk indebærer også nogle udfordringer. Det fintopfattende nerveapparat arbejder hele tiden på højtryk for at bearbejde indtryk, og det betyder, at særligt sensitive mennesker har lettere ved at blive stressede, udmattede og overstimulerede. Og det hænger dårligt sammen med de fleste jobs, som kræver, at man er i stand til konstant at være effektiv, fleksibel, holde hovedet koldt i pressede situationer, have mange bolde i luften, have ”spidse” albuer, kunne promovere sig selv osv. Sensitive mennesker kan ofte alt dette, bare ikke 24-7.

”Det betyder desværre, at sensitive mennesker har lettere ved at miste fodfæste på et hektisk arbejdsmarked, som endnu ikke værdsætter de sensitive styrker så meget. Man kommer nemt til at føle sig anderledes og forkert.” siger Bente Sønnichsen og fortsætter:

”Jeg har selv været langtidssygemeldt med stress. I min sygeperiode fandt jeg ud af jeg er særligt sensitiv. At lære mit sensitive personlighedstræk at kende var en kæmpe lettelse og min vej ud af stress. Jeg har oplevet, hvor svært det er, at finde den rette hylde på arbejdsmarkedet, og hvor vigtigt det er, at møde sagsbehandlere og jobkonsulenter, der har kendskab til – og forståelse for det sensitives kvaliteter og behov.”

Sådan fastholder man sensitive medarbejdere på arbejdsmarkedet
Bente Sønnichsen har gennem sit arbejde mødt – og hjulpet mange sensitive, der er stressede eller bare generelt har svært ved at finde et arbejde hvor de kan trives og få deres kompetencer i spil på en god måde:

”For at kunne trives og bidrage optimalt på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at sensitive mennesker anerkender deres sensitive styrker og identificerer deres behov”, siger Bente Sønnichsen og understreger, at det derfor også er essentielt at ledere, socialrådgivere, sagsbehandlere og jobkonsulenter kender til det særligt sensitive personlighedstræk. Både for at få de særligt sensitive i job – men også for at fastholde dem på arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte og samfundet.

Fakta om særligt sensitive

Som særligt sensitiv kan man både være introvert og ekstrovert.

De introverte (70%)har brug for at trække sig tilbage, har brug for pauser er tit forsigtige, ”generte” og kan ikke lide at blive udstillet eller sat i centrum i en større forsamling. De har brug for at lade op ved at være alene.

De ekstroverte (30%) elsker højt tempo, nye oplevelser, mange mennesker – men er ligesom de introverte udstyret med et følsomt nervesystem, der har behov for ro. Disse modsatrettede behov kan være et stort dilemma.

Kendetegn

Følsomhed overfor lys, lyde, lugte, berøring, smerte, sult, kulde, træthed.

Er moralsk, retfærdig, har stor indlevelsesevne og et rigt indre liv, reflekterer på et højt plan.  Er følsom over for sindsstemninger, god til at observere, er visionær og god til at fordybe sig.

Bliver hurtigere stresset, træt, overvældet, overstimuleret, udmattet og irritabel.

Af Anna Beckmann, journalist i HSP Foreningen

Ressource Details