Er det en diagnose ?

Det sensitive personlighedstræk er et vilkår, det er ikke en diagnose. Hvis der er en passende grad af stimulering, så giver sensitiviteten ikke problemer. Derfor vil det heller ikke kunne blive en diagnose i fremtiden.

Selv om der altså er tale om et personlighedstræk og ikke en diagnose, så kan særligt sensitive børn, unge og voksne have brug for støtte til at håndtere de udfordringer trækket kan medføre.