Født sensitiv

Født sensitiv


Ressource Description
Her er 2 fine historier at spejle sig i. Prinsesse Märtha Louise er ekstrovert og Elisabeth er introvert.

Bogen er skrevet af Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng.

Bogens bagside

At være højsensitiv er en medfødt sansefølsomhed, som gør, at man er meget bevidst om – og nemt påvirkes af – livets mange nuancer. Højsensitive mennesker lever meget intenst på godt og ondt. De er mere modtagelige for sanseindtryk og følelser, og de engagerer sig ofte mere end de fleste andre mennesker.

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng fortæller for første gang deres personlige historier om livet som højsensitiv og om, hvordan dette medfødte personlighedstræk er blevet en styrke. De beskriver den særlige sansefølsomhed som barn, skrøbeligheden som ung og følsomheden som voksen og som mor.

Gennem møder med andre kvinder og mænd, forskere og fagfolk giver de et billede af, hvordan ‘særligt sensitive’ ser verden og hvordan de bedst lærer at leve i den.

Bogen indeholder også øvelser, man kan udføre for at få en bedre hverdag og et rigere liv.

Vi hører, hvad du siger
…men vi hører og ser
også alt det andet.