Ny verden – Nyt tankesæt

Ny verden – Nyt tankesæt


Ressource Description
Her er en meget inspirerende bog, som beskriver, at fremtidens arbejdsmarked har brug for de sensitive kvaliteter. Jubiiii

Bogen er skrevet af Daniel H. Pink.

Citater fra bogens indledning

Fremtiden tilhører en meget anderledes slags menneske med en meget anderledes slags hjerne – mennesker, der kan skabe og føle empati, og som kan genkende mønstre og skabe meninger. Disse mennesker – kunstnere, opfindere, designere, fortællere, omsorgsgivere, trøstere, dem, der tænker i den store helhed – kommer fra nu af til at høste samfundets rigeste belønninger og få del i dets største glæder.

Vi er ved at bevæge os fra et samfund og en økonomi, der bygger på informationsalderens logiske, lineære, computeragtige evner, til en økonomi og et samfund bygget på færdigheder som opfindsomhed, empati, evnen til at fatte helheder i det nye slags samfund, nemlig konceptalderen.

Bogens budskab

Bogens pointe er, at vi i dag lever i et overflodssamfund. Det er ikke længere nok at produkter er billige og funktionelle. De skal også have et smukt design og være meningsfulde. Computere og robotter kan i dag udføre mange jobfunktioner bedre og hurtigere end mennesker kan. Mange typer jobs outsources til Asien, hvor lønomkostningerne er lavere. Det vores venstre hjernehalvdel er god til, har gjort os rige. Men logisk og lineær tænkning er ikke længere nok. Hvis vi skal klare os godt på fremtidens arbejdsmarked, må vi have hjælp fra de sensitive kvaliteter, det højre hjernehalvdel er god til. De job og jobfunktioner der er tilbage, kræver, at vi er empatiske og gode til at omgås mennesker, gode til at tænke i helheder og skabe mening.
Daniel Pink taler om “high touch” talenter “evnen til at føle empati med andre, til at forstå subtiliteterne i menneskelige interaktioner, til at finde glæden ved at være den, man er, og lokke glæden frem hos andre”.

Her har særligt sensitive medarbejdere et fortrin. Mange af de  typiske sensitive kvaliteter er netop højre hjernehalvdels kvaliteter.

Anmeldelse

Hvor er det glædeligt, at udviklingen nu går i retning af, at der kommer balance mellem det venstre og højre hjernehalvdele er gode til.

Så vidt jeg har kunnet finde frem til, er bogen udsolgt på dansk. Men den kan lånes på biblioteker. Og den kan købes på engelsk, hvor titlen er “A whole new mind”

Virkelig opløftende læsning!

Bente Sønnichsen