Om sensitivitet – med Emilie Sigård

Om sensitivitet – med Emilie Sigård


Ressource Description
Psykolog Emilie Jahnnie Sigård blev optaget på video under et foredrag i Falconer Centret 6. februar 2011
… Vi bringer klippene her.

Videoer er kun synlige, hvis du har accepteret Marketing Cookies.

I den 1. del af foredraget taler Emilie Jahnnie bl.a. om paradokset at være en følsom kaptajn. Sensitive mennesker er ikke kun sarte mimoser. Hun tager også en samfundsvinkel, hvor hun appellerer til større accept af sensitivitet. Emnet eksistentiel angst og sensitivitet bliver også behandlet.

Emile Jahnnie taler i 2. del om praksis for selvomsorg, når man er sensitiv. Hvordan man passer på sig selv som særligt sensitiv. Et centralt udtryk er selvkærlighed, som Emilie Jahnnie mener er endnu dybere end selvværd. Der bliver talt om selvfortællinger. Hvordan du omformulere en negativ selvfortælling. Hvordan du skaber et indre positivt rum. Endelig introducerer Emilie Jahnnie begreberne moralens og fornuftens domæne.

Emilie Jahnnie taler i 3. del om energivampyrisme. Det at blive drænet for energi i sociale sammenhænge. Som særligt sensitiv er det vigtigt at beskytte sig mod energivampyrer.

Emilie Jahnnie taler i 4. del om når sensitiviteten er ude af balance. Måske på grund af traumer. Hun taler om problemstillingen, når børn, der er ramt af svigt, får “antenner” og får følelsen af at skulle prioritere anders følelser højrere end deres egne. Noget, der i høj grad kan påvirke voksenlivet.

Ressource Details