Sansestærk

Sansestærk


Ressource Description
Per Nørbo har skrevet en meget engageret bog om det at være en sansestærk mand. Vi har gennem tiden set, at det er sværere for mænd at vedkende sig deres sensitive personlighedstræk, fordi sensitivitet er blevet forbundet med svaghed. Det er en stor misforståelse, men ikke desto mindre er det jo ikke lige det, en mand har lyst til at stå for. Denne barriere ophæver Per Nørbo med sin nye betegnelse, SANSESTÆRK, hvor han betoner, at trækket kan blive en stor styrke, når du kommer ind til kernen og forstår dig selv på en ny måde. Man kan sige, at du får en ny identitet. Det har været en afgørende øjenåbner for ham selv, og den frigørelse fra usikkerhed og forkerthedsfølelse ønsker han også, at andre må opleve.

Er du mon en sansestærk mand? Du kan besvare den test, der er gengivet i bogen, og forholde dig til resultatet. Men du kan også spejle dig i de mange udsagn Per Nørbo kommer med om det at være sansestærk. De er opdelt inden for forskellige områder (fysisk, personligt, socialt og ideologisk/spirituelt), og du vil nok ikke genkende dig selv lige meget i alle områderne. Du kan i dit eget tempo gå på opdagelse og se, hvor du genkender dig selv: Noget er lige dig, noget er ikke dig. Og noget er måske dig, men du har ikke tænkt over, at det har betydning. At være fordomsfri og nysgerrig er den bedste måde til at komme tættere på, hvem du er. Sansestærke er heller ikke ens. Bogen giver vigtige indsigter i en række kapitler, der gennemgår sansestærke i forskellige (livs)områder, og den formidler gode styringsredskaber til hverdagslivet.

Per Nørbo betoner, at du ikke behøver have erfaring med personlig udvikling for at få det fulde udbytte af bogen. Bogen er fuld af praktiske udsagn, tips, tricks og handleforslag. Den nævner faldgruber, du skal være opmærksom på. Mange steder illustrerer Per Nørbo med erfaringer fra sit personlige liv eller fra arbejdslivet.

En del plads gives til sansestærke mænd som ledere. Per Nørbo gør opmærksom på, at empati vil være en eftertragtet lederegenskab i den nye tid. Og at det ikke vil dreje sig så meget om store egoer og om at være interessant, men derimod mere om at være interesseret. Og det ligger lige til højrebenet for sansestærke mænd. Der er også faldgruber eller udviklingsområder, når sansestærke mænd skal lykkes som ledere. De er gode at være opmærksom på.

Undertitlen: Den nye tids mand peger i det hele taget på, at de bløde værdier er stærkt på vej ind i vores kultur. På en sådan måde, at begrebet ’rigtige mænd’ vil skifte gradvist fra fortidens idealer om det mere macho til nutidens/fremtidens om mere indlevende, helhedsorienterede og autentiske værdier.

Per Nørbo har fundet sine egne idoler, og han opfordrer også læseren til at finde sine. Kendte mennesker, der bl.a. viser deres styrke ved åbent at vise, hvem de er. De står ved deres styrke og deres sårbarhed, autentisk. Måske er der et stykke vej, før du forestiller dig, at du kan gøre noget tilsvarende. Derfor er forbilleder så gode, de kan være en slags ledestjerner på vejen til at fastholde dine værdier.

Vi håber i HSP foreningen, at bogen vil åbne døren for mange sansestærke mænd.
Foreningen kan bidrage med en præcisering: Det er hjernens bearbejdning af sanseindtrykkene, der får sansestærke/sensitive til at fungere, som vi gør. Selve sanserne er ikke anderledes hos sansestærke. Men resultatet, det er stærkt!

 

/Athina Delskov, formand i HSP foreningen

Ressource Details