The Highly Sensitive Man

The Highly Sensitive Man


Ressource Description
TITEL – The Highly Sensitive Man
UNDERTITEL – Finding strength in sensitivity
FORFATTER – Tom Falkenstein


BAGSIDETEKST / TEKST FRA AMAZON

With a foreword from acclaimed psychologist, Dr Elaine Aron, comes a timely and invaluable book that will help redefine masculinity and reveal how high sensitivity can enrich men’s lives, their communities, and the lives of those who love them.

Highly sensitive people think deeply, empathize instinctively, and behave in an ethical way that benefits everyone. Today, with the negative effects of ‘toxic masculinity’ and aggressive behaviour in evidence all around us, we need highly sensitive people – especially men – more than ever. Yet for men, being highly sensitive brings distinct challenges, such as gender stereotypes that portray them as too emotional or not ‘manly’ enough.

Cognitive behavioural psychotherapist Tom Falkenstein offers the first psychological guide that specifically addresses highly sensitive men and those who care about them, and explores the unique advantages and obstacles they face. Drawing from his training with pioneer in the field Dr. Elaine Aron, and his own ground-breaking work, Falkenstein incorporates the most up-to-date research on high sensitivity, how it relates to male identity, and provides one-of-a-kind advice and practical tools, including:

 • Self-assessment tests to measure high sensitivity
 • Strategies to cope with overstimulation and intense emotions
 • Exercises that enhance relaxation, mindfulness, and acceptance
 • Advice on self-care and self-compassion
 • Techniques to deal with situations that highly sensitive people often find difficult
 • Interviews with men who have learned to live well with high sensitivity
 • Insights into the key role that highly sensitive men have to play in today’s world
BAGSIDETEKST / TEKST FRA AMAZON / GOOGLE TRANSLATE

Med et forord fra den anerkendte psykolog, Dr. Elaine Aron, kommer en rettidig og uvurderlig bog, der vil hjælpe med at redefinere maskulinitet og afsløre, hvordan høj sensitivitet kan berige mænds liv, deres fællesskaber og livet for dem, der elsker dem.

Højsensitive mennesker tænker dybt, empati instinktivt og opfører sig på en etisk måde, der gavner alle. I dag, med de negative virkninger af ‘giftig maskulinitet’ og aggressiv adfærd i vidnesbyrd overalt omkring os, har vi brug for meget sensitive mennesker – især mænd – mere end nogensinde før. Men for mænd medfører det at være meget sensitiv forskellige udfordringer, såsom kønsstereotyper, der fremstiller dem som for følelsesladede eller ikke ‘mandige’ nok.

Kognitiv adfærdspsykoterapeut Tom Falkenstein tilbyder den første psykologiske guide, der specifikt henvender sig til højsensitive mænd og dem, der bekymrer sig om dem, og udforsker de unikke fordele og forhindringer, de står over for. Med udgangspunkt i sin træning med pioneren inden for området Dr. Elaine Aron og sit eget banebrydende arbejde, inkorporerer Falkenstein den mest opdaterede forskning om højsensitivitet, hvordan den relaterer til mandlig identitet, og giver venlige råd og praktiske værktøjer, herunder:

 • Selvevalueringstest til måling af høj sensitivitet
 • Strategier til at håndtere overstimulering og intense følelser
 • Øvelser, der styrker afslapning, opmærksomhed og accept
 • Råd om egenomsorg og selvmedfølelse
 • Teknikker til at håndtere situationer, som højsensitive mennesker ofte har svært ved
 • Interviews med mænd, der har lært at leve godt med højsensitivitet
 • Indsigt i den nøglerolle, som højsensitive mænd skal spille i nutidens verden